Prof.Dr. Şadi Eren

Şadi Eren, 1962 Manisa/Gördes doğumlu.
1981 - 1986 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okudu.
1988 - 1992'de Diyarbakır Merkez İmam-Hatip lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak çalıştı.
1989 - 1994 yılları arasında, öğretmenlik görevi yanında, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tefsir alanında " Kur' an'da Gayp Bilgisi " isimli doktora çalışması yaptı.
1992 - 1993 öğretim yılında Ankara'da Devlet Lisan Okulu'nda Arapça kursuna devam etti.
1993 - 1994 öğretim yılında Anakara/Çamlıdere İmam-Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak görevde bulundu.
1994 Kasım ayında Erzincan İlahiyat Meslek Yüksek Okulunda Tefsir alanında Yardımcı Doçent, Kasım 1998'de ise Doçent oldu.
2000 - 2003 yıllarında Rotterdam İslam Üniversitesinde görev yaptı.
Şuan Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak akademik hayatına devam etmektedir.

Evli ve üç çocuk babası olup, çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış makaleleri ve basılmış eserleri vardır. Yayınlanmış bazı kitapları:
Doktora Öncesi
-Kur'an'da Dua
Doktora Tezi:
-Kur’an’da Gayb Bilgisi
Doçentlik Öncesi Yayınları
-Kur’anda Teşbih ve Temsiller
-Tefsir Nükteleri
-Kur’anda Cihad Ve Savaş
-Kur’an ve Toplum
-Kur’anı Anlamada Farklı Yaklaşımlar
-İnsan ve Eğitim
-Mişkâtü’l- Envar (Tercüme)

Doçentlik Sonrası Yayınları
1-Matbu Kitaplar
-Zirvenin Adımları
-Nefis Terbiyesi
-İnsan Ve Şeytan
-Kalp Ülkesi
-Gelecekten Haberler
-Mesnevi’de Temsili Anlatım
-Ticaret Ahlakı
-Âdem’in Torunları
-İşârâtu’l- İ’câz (tercüme ve şerh)
-Beydâvİ Tefsiri (4 cild, tercüme ve şerh)
-Kuran Işığında Beden Dili
-Din ve Mezhep
2-Makaleler
-Kur'an Işığında İbadet- Hürriyet İlişkisi
( Sayı : 50 Ekim - Kasım - Aralık 2000)
- Hz. Peygamberin Gaybtan Verdiği Haberler
( Temmuz-Ağustos-Eylül 1998
Sayı :41)
-Hıristiyanlarla Mücadelenin Tarihi Seyri
(Köprü Dergisi Kış 2006 [ 93. Sayı ])
-Cihad Konusunda Yanlış Anlaşılan Üç Ayet ve Üç Hadis
(Köprü Dergisi Bahar 2006 [ 94. Sayı ])

Yazar:

Kategorisi:

Gönderi tarihi: 05-09-2017
0 kez okundu
Sitedeki Yazıları