411. DERS (Nasr Suresi)

1- إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ “Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde.”

Allahın yardımı gelip de Seni düşmanlarına galip kıldığında.

Fetihten murat Mekkenin fethidir.

Fetihten muradın cins olup her türlü yardım ve fethi ifade ettiği de söylenmiştir. Bu durumda Mekkenin fethi, o fetihlerden sadece bir tanesi olur.

İlahî yardımın ve fethin meydana gelmesinden mecaz olarak “gelmek” şeklinde bahsedilmesinde şunu hissettirmek vardır:

Mukadderat, ezel canibinden kendileri için belirlenmiş vakitlere müteveccihtir, peyderpey o vakitlere yaklaşır. Artık ilâhi yardımın da vakti yakındır, gelmesi gözlenmektedir.

 

2- وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا “Ve insanların fevc fevc Allah’ın dinine girdiklerini gördüğünde.”

Ayet, Mekke, Taif, Yemen, Hevazin ahalilerinin ve diğer Arab kabilelerinin İslâma girmelerini anlatmaktadır. Bunlar fevc fevc, cemaatler hâlinde İslâma girmişlerdir.

 

3- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ “Rabbini hamd ile tesbih et.”

Kimsenin hatırına gelmeyeceği bir şekilde Allahın bu işleri kolaylaştırmasına hayretle ve O’na hamdederek nazar et.

Veya O’nun nimetlerine hamdederek Allah için namaz kıl.

Rivayete göre Hz. Peygamber (asm) Mekkeyi fethettiğinde önce Ka’beye vardı ve orada sekiz rekat namaz kıldı.

Veya şöyle de mana verilebilir:

Allahı zalimlerin söyledikleri şeylerden tenzih et ve vaadini yerine getirdiği için de O’na hamdet.

Veya, şöyle denilebilir:

Celal sıfatlarıyla Allahı sena et, ikram sıfatları için de hamdet.

وَاسْتَغْفِرْهُ “Ve O’na istiğfar et.”

Hz. Peygambere gelen istiğfar emri şu gibi inceliklere işaret eder:

-Nefsini küçük görerek istiğfar et.

-Amelini az görerek istiğfar et.

-Başkasına yönelmek gibi Senden sadır olan haller sebebiyle istiğfar et.

Hz. Peygamber şöyle buyurur:

“Ben gündüz ve gecede yüz defa Allaha istiğfar ediyorum.”

Denildi ki: “İstiğfar et” emri “ümmetin için istiğfar et” manasını ifade eder.

Ayette önce tesbih, ardından Allah’a hamd ve istiğfar gelmesi Hâlıktan halka nüzûl metodu üzeredir. Nitekim şöyle denilmiştir: “Gördüğüm her şeyde önce Allahı gördüm.”

إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا “Çünkü O, Tevvab’tır (tevbeleri çok kabul edendir).”

Allah, mükellefleri yarattığından beri, mükellef olan kullarına daima Tevvab’tır, istiğfar edenlerin tevbesini kabul eder.

Sûre, Mekkenin fethinden önce nazil olmuştu. Sûre, Hz. Peygamberin vefatından haber vermektedir. Rivayete göre Hz. Peygamber bu sûreyi insanlara okuduğunda, amcası Hz. Abbas ağladı. Hz. Peygamber “Seni ağlatan nedir?” diye sordu. Hz Abbas “Bu sûre ile Sana vefatın haber veriliyor” deyince “evet, dediğin gibi” buyurdu.

Bu, davetin tamam olması ve “Bugün dininizi kemale erdirdim.” (Maide, 3) ayetinde nazara verildiği gibi dinin kemâle ermesine delâletinden dolayı olabilir. Veya istiğfar emrinin Hz. Peygamberin ecelinin yaklaştığına bir tenbih gibi olmasındandır. Bundan dolayı bu sûre “Tevdi” yani “veda” sûresi olarak da isimlendirilmiştir.

Hz. Peygamber şöyle buyurur:

“Her kim Nasr sûresini okusa, o kimseye Muhammedle Mekkenin fethinde bulunmuş kimse gibi mükâfat verilir.”

 

Yazar:
Prof.Dr. Şadi Eren
Kategorisi:
110. Nasr
Gönderi tarihi: 17-04-2014
2,103 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
Block title
Block content