Meal Okuma ve Araştırma

Kuran'i Kerim Mealinde Ara

Aranan  
Süre  
  Meal  

Sûreler

1. Fatiha sûresi

2. Bakara sûresi

3. Âl-i İmran sûresi

4. Nisâ sûresi

5. Mâide sûresi

6. En'âm sûresi

7. A'râf sûresi

8. Enfal sûresi

9. Tevbe sûresi

10. Yûnus sûresi

11. Hûd sûresi

12. Yusuf sûresi

13. Ra'd sûresi

14. İbrâhim sûresi

15. Hicr sûresi

16. Nahl sûresi

17. İsrâ sûresi

18. Kehf sûresi

19. Meryem sûresi

20. Tâhâ sûresi

21. Enbiyâ sûresi

22. Hac sûresi

23. Mü´minûn sûresi

24. Nur sûresi

25. Furkân sûresi

26. Şuarâ sûresi

27. Neml sûresi

28. Kasas sûresi

29. Ankebût sûresi

30. Rûm sûresi

31. Lokmân sûresi

32. Secde sûresi

33. Ahzâb sûresi

34. Sebe' sûresi

35. Fâtır sûresi

36. Yâsîn sûresi

37. Sâffât sûresi

38. Sâd sûresi

39. Zümer sûresi

40. Mü´min sûresi

41. Fussılet sûresi

42. Şûrâ sûresi

43. Zuhruf sûresi

44. Duhân sûresi

45. Câsiye sûresi

46. Ahkâf sûresi

47. Muhammed sûresi

48. Fetih sûresi

49. Hucurât sûresi

50. Kâf sûresi

51. Zâriyât sûresi

52. Tûr sûresi

53. Necm sûresi

54. Kamer sûresi

55. Rahmân sûresi

56. Vâkı'a sûresi

57. Hadîd sûresi

58. Mücâdile sûresi

59. Haşr sûresi

60. Mümtehine sûresi

61. Saff sûresi

62. Cum'a sûresi

63. Münâfikûn sûresi

64. Teğâbûn sûresi

65. Talâk sûresi

66. Tahrîm sûresi

67. Mülk sûresi

68. Kalem sûresi

69. Hâkka sûresi

70. Meâric sûresi

71. Nûh sûresi

72. Cin sûresi

73. Müzemmil sûresi

74. Müddesir sûresi

75. Kıyâmet sûresi

76. İnsân sûresi

77. Mürselât sûresi

78. Nebe sûresi

79. Nâziât sûresi

80. Abese sûresi

81. Tekvir sûresi

82. İnfitâr sûresi

83. Mutaffifin sûresi

84. İnşikâk sûresi

85. Bürûc sûresi

86. Târık sûresi

87. A'lâ sûresi

88. Gâşiye sûresi

89. Fecr sûresi

90. Beled sûresi

91. Şems sûresi

92. Leyl sûresi

93. Duhâ sûresi

94. İnşirâh sûresi

95. Tîn sûresi

96. Alâk sûresi

97. Kadir sûresi

98. Beyyine sûresi

99. Zilzâl sûresi

100. Âdiyât sûresi

101. Kâria sûresi

102. Tekâsür sûresi

103. Asr sûresi

104. Hümeze sûresi

105. Fîl sûresi

106. Kureyş sûresi

107. Mâûn sûresi

108. Kevser sûresi

109. Kâfirûn sûresi

110. Nasr sûresi

111. Tebbet sûresi

112. İhlâs sûresi

113. Felak sûresi

114. Nas sûresi

Ayet Seç

Sûre

Konu Meali

Aradığınız konunun baş harfini aşağıdaki seçiniz: