Yusuf Suresi 78. ayetinde Hz.Yakub (a.s)'ı çocukları şeyh diye nitelendirilmişler. Neden Peygamber olduğundan bahsetmiyorlar?

Belagat mukteza-yı hale mutabakattan ibarettir. Yani, mevcut durum nasıl bir söz söylemeyi gerektiriyorsa, onu söylemek esastır. Hz. Yakub’un çocukları, babalarının peygamberliğini değil, yaşlı olduğunu nazara vermek durumunda idiler. Çünkü, kardeşleri –görünürde- hırsızlık suçundan alı konmuştu. Babalarının Yusuf’tan sonra bunun kaybına tahammül edemeyeceğini düşünüyorlardı. Ne yapıp yapıp bu kardeşlerini kurtarmak istiyorlardı.

Kendilerinden birinin bile onun yerine cezalandırılmasına rıza gösteriyorlardı. Şimdiye kadar Vezirin(Yusuf’un) çok şefkatli ve merhametli bir kimse olduğunu müşahede etmişlerdi. İşte onun bu damarından girmek istiyorlardı. Bunu da babalarının şeyh/pir-i fani olduğunu söyleyerek işi başarmak istiyorlardı ve ayette ifade edildiği üzere bu kozu kullandılar.

“Yusuf’un kardeşini alıkoyması karşısında, onlar şöyle dediler: ‘Aziz vezir! Onun pîr-i fanî bir babası var (bu küçük evladını kaybetmeye dayanamaz), onun yerine bizden istediğini alıkoy. Gerçekten seni anlayış gösteren, iyilik sever insanlardan olarak görüyoruz!’ ” (Yusuf, 12/78)

Yusuf Suresi'nden alacağımız dersler için tıklayınız.

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 11-12-2009
3,074 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  4. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content