Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

Ayetin meali şöyledir:

“O iftiracılar dört şahit getirselerdi ya! Şahitlerini getirmediklerine göre, onlar Allah katında yalancıların ta kendileri olarak tescil edileceklerdir.” (Nur, 24/13)

Ayette yer alan “İndellah” ifadesi “Allah katında” olarak tercüme edilmekle beraber, bunun bu ayetteki manası “Allah’ın hükmünde/Allah’ın şer’î hükmüne göre” demektir. (bk. Razî, Ebu Hayyan, İbn Kesir, Kurtubî, Beyzavî, M. Seyyid Tantavî, ilgili ayetin tefsiri)

Buna göre, ayette genel olarak şu mesaj veriliyor: herhangi bir insan bir kimseye kazif/zina isnadı suçlamasında bulunursa, mutlaka dört şahit getirmesi gerekir, aksi takdirde Allah’ın ortaya koyduğu şer’î hükmüne göre yalancı sayılır. 

Fakat Allah’ın ilminde bir kimsenin doğru veya yalancı olması, şeriatin zahiri hükümleriyle ters düşebilir. Çünkü bazen bir kişi, hakkında şahitlik yapan  yalancı şahitlerden ötürü formel hukuka göre suçlu bulunduğu halde, Allah katında suçsuzdur.

Bazen de aksi söz konusudur; şahitler bulunmadığı için kişi suçsuz bulunup berat ettiği halde, ama gerçekte suçlu olduğundan, Allah katında suçlu muamelesigörür.

Hz. Ömer’in meşhur şu sözü önemli bir ölçüdür: “Biz görünüşe göre hükmederiz, işin -bilmediğimiz- gizli tarafını ise Allah’a havale ederiz”.

Kurtubî de -aktardığımız bu bilgileri- ayetteki “indellah=Allah katında”kavramını “Allah’ın hükmüne göre” olduğunun delili olarak değerlendirmiştir. (Kurtubî, ilgili ayetin tefsiri)

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 20-12-2013
1,131 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. "Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tâğutu reddedip Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir." (Bakara, 2/256) Bu ayeti nasıl anlamalıyız?

  2. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  3. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  4. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  5. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  6. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  7. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  8. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  9. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  10. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

Block title
Block content