Vakıa Suresi 7. ayette insanların üç sınıfa ayrılacağı bildirildiği halde, İnşikak Suresi 10. ayette iki sınıftan bahsedilmesi nasıl açıklanabilir? Kitabı arkadan verilenler kimlerdir?

Önce şunu belirtelim ki, Vakıa Suresi'nde insanların üç gruba ayrılacağının bildirildiği doğrudur. Fakat, “Kitabın sağ, sol, ön” taraflarından alınacağına dair üçlü bir alış biçimi söz konusu değildir. Orada “Kitabı sağından alanlar, solundan alanlar” ve “önde olanlar/yarışı önde götürmüş olanlar” şeklinde bir taksimat vardır.

İnşikak Suresi'nde “kitabı arka tarafından verilen” ifadesi, tefsir kaynaklarında “solundan verilenler” şeklinde algılanmıştır. Bu konuda baktığımız 10 kadar tefsirin hepsinde böyle anlaşılmıştır.

Yalnız Razî bunun yanında şöyle bir görüşün de var olduğuna işaret etmiştir: Kâfirlerin bir kısmına kitapları sollarından, diğer bir kısmına ise arka taraflarından verilir. (bk. Razî, ilgili ayetin tefsiri) Ancak bu açıklamanın olduğu yerde “arka taraftan ne ile alacakları?” sorusuna cevap bulunmamaktadır. Çünkü, her halükârda elleriyle almaları gerekir. Bunu da sağ elleriyle değil, sol elleriyle almaları zorunludur.

Hakka Suresi'nde “Kitabı sağından verilenler” (ayet 19) ve “Kitabı solundan verilenler” (ayet, 25) şeklinde bir taksimat yapılmıştır. Bu da gösteriyor ki, İnşikak Suresi'nde meal olarak yer alan “kitabı arkadan verilenler” ifadesi, Hakka Suresi'nde geçen “sol tarafı” karşılamaktadır. Zaten sağ ile arka birbirinin simetriği değildir ve birbirine tekabül etmezler.

Kâfirlerin kitaplarının sol ellerine verilmesi, onları tahkir içindir;  arka taraflarından sol ellerine verilmesi ise, Allah’ın onlara küskünlüğünü, gazabını ortaya koymaya yöneliktir. (bk. İbn Aşur, İnşikak/10. ayetin tefsiri)

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 12-03-2010
3,671 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. "Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tâğutu reddedip Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir." (Bakara, 2/256) Bu ayeti nasıl anlamalıyız?

  2. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  3. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  6. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  7. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  8. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  9. Nisa 142. ayette münafıkların "Allah'ı pek az andıkları" belirtilmektedir. Bu ifade ile kastedilen mana nedir, Allah'ı anmak nasıl olmalıdır?

  10. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

Block title
Block content