Talak suresinin 12. ayetinde geçen "emrin bunlar (yer-gök) arasından inip durması" ne demektir?

Ayetin meali: 

“Allah O yüce Yaratıcıdır ki yedi kat göğü ve yerden de onların benzerini yaratmıştır. Allah’ın emri ve hükmü bunlar arasında inip durur ki, Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve Allah’ın her şeyi ilmiyle ihata ettiğini, O’nun ilmi dışında hiçbir şey olmayacağını siz de bilesiniz.” (Talak, 65/12)

Ayette söz konusu edilen “Allah’ın emri”, iki şekilde yorumlanmıştır:

Birincisi: Buradaki "EMİR"den maksat, yedinci semanın yukarısından yeryüzüne inen Vahiydir. (Maverdî, ilgili ayetin tefsiri). 

Evet, Allah’ın gönderdiği vahiylerin yüksek derecelerine işareten “gökten iniyorlar” denir. Ve ilahî vahiyleri ihtiva eden kitaplara da -bu yüzden- “Semavî kitaplar” adı verilir. Vahiyler gökten indiği gibi, son karar kıldıkları mekân ise yeryüzüdür. Çünkü peygamberler ve muhataplar yeryüzü sakinleri olan insanlardır. 

İkincisi ise, burada yer alan “EMİR”den maksat Allah’ın kaza ve kaderidir. Alimlerin büyük çoğunluğu bu görüştedir. Buna göre, yedi kat göğün katmanlarından yeryüzünün en derin katmanlarına kadar, diğer bir ifadeyle evrenin bir köşesinden diğer köşesine, birucundan diğer bir ucuna kadar, varlık namına ne varsa, hepsi de Allah’ın kader ve kazası olarak Allah’ın emridir, işidir. (krş. a.g.e, a.y)

İster teşrii hükümler olan vahiyler olsun, ister tekvini hükümler olan kaza ve kaderin yansıması olsun, yer ile gök arasında cereyan eden bütün vahiyler ve ontolojik inşaların hepsi Allah’ın sonsuz ilim, kudret ve hikmetinin varlığına işarettir.

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 10-08-2012
1,282 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content