“RÂİN” DEMEYİN, “UNZURN” DEYİN!

“RÂİN” DEMEYİN, “UNZURN” DEYİN!

2/ el-Bakara -104- Ey îmân edenler! “Râinâ” (bizi gözet) demeyin, “unzurnâ” (bize bak) deyin ve dinleyin. Kâfirler için acıklı bir azab vardır.

*Sahâbiler, Hazreti Peygamber’in nasihatlerinden daha çok yararlanmak için ona, ‘Râinâ (bizi gözet)’, diyorlardı. Yahûdîler bu ifadeyi İbrânice’de hakâret ifade eden bir anlamda kullanıyorlardı. Bir başka yoruma göre ‘Râ'inâ‘ kelimesini, Arabçada ‘çobanımız’ anlamına gelecek şekilde ‘Râinâ’ diye okuyorlardı. O sebeple âyet, mü’minlerden; ‘Râinâ’ yerine yine, ‘Bize de bak, Bizi de gözet’ anlamındaki, ‘Unzurnâ’ ifadesini kullanmalarını istemiştir. Âyette, yanlış anlama çekilebilecek kelimeleri kullanmaktan sakınmanın âdâba uygun olduğuna işâret edilmektedir. Konu ile ilgili olarak ayrıca Nisâ sûresinin 46. âyetine bakınız. (Diyânet)

-Birkaç anlama çekilebilecek tarizli (*) kelimelerden uzak uzak durulmasına bu mübârek âyette işaret var.

*Tariz (a.i.c:tarizat);dokundurma (sözle), dokunaklı söz söyleme, taş atma. (Rûhu’l Beyân)

(Bkz: HABT-I A’MÂL)

Yazar:

Kategorisi:
R
Gönderi tarihi: 04-04-2011
7,273 kez okundu
Block title
Block content