RABBÂNİYYÛN

*Rabbâniyyîn (a.s.c:Rabbâniyyûn)

*Rabbâniyyûn (a.s.rabbânî’nin cem’i); Kendilerini olanca güçleriyle Rabbe, Allâh’a vermiş olanlar. Vesenî (putla ilgili) akideye sahip olmayanlar.

“Rabbâniyyûn; ilim, ve irfan, fekahat (anlayış, fıkhı bilmek) ve basîret, hüsn-ü ahlâk ve amel sahibi olan ve nâsın terbiyesine, tenevvürüne (nurlanmak) çalışan zâtlar. İşte Peygamberân-ı Zîşan, ümmetlerine böyle kemâlat-ı insaniye sahibi olmalarını tavsiye ederlerdi.”(Ö.N.Bilmen)

3/ Âl-i İmrân -79- ALLÂH’ın kendisine kitap, hüküm ve nübüvvet verdiği bir beşere, bunlar kendisine verildikten sonra insanlara “ALLÂH’ı bırakıp ta bana kul olun”demek değil, tersine kitabı öğretmekte ve onu okutmakta olduğunuzdan dolayı “Rabbânîler olunuz!” demek yakışır.

Yazar:

Kategorisi:
R
Gönderi tarihi: 04-04-2011
1,409 kez okundu
Block title
Block content