RUH

17/ el-İsrâ -85- Ve sana rûh hakkında soru soruyorlar. De ki: “Rûh, Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir.”

58/ el-Mücâdele -22- ALLÂH’a ve âhiret gününe îmân eden hiçbir kavmin, ALLÂH’ın ve Resûlünün karşısına çıkan kimseleri, isterse o kimseler babaları, evlatları, kardeşleri ve sülâleleri olsun, sevip dost edindiklerini göremezsin. İşte ALLÂH onların kalblerine îmânı nakşetmiş ve kendi tarafından bir rûhla onları desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere, hem de ebedî kalmak üzere yerleştirecektir. ALLÂH onlardan, onlar da O’ndan râzıdırlar. İşte onlar ALLÂH’ın tarafında olanlardır. Ve iyi bilin ki, felâha erenler, ALLÂH’ın tarafında yer alanlar olacaklardır.

*İNSANA ÜFLENEN “RÛH”

15/ el-Hicr -28- Ve hani Rabbin meleklere: “Ben,” demişti, kuru çamurdan, şekillenmiş bir çamurdan bir beşer yaratacağım.”

29-“Bu îtibârla, Ben onu düzenlediğim insan şekline koyduğum ve içine Rûhumdan üflediğim zaman, derhâl onun için secdeye kapanınız.”

32/ es-Secde -9- Sonra onu tamamlayıp şekillendirmiş, ona kendi Rûhundan üflemiştir. Ve sizin için kulaklar, gözler, kalpler var etmiştir. Ne kadar az şükrediyorsunuz!

38/ Sâd -71- Bir vakit Rabbin meleklere: “Ben, çamurdan bir beşer yaratacağım!”dedi.

72- Onu iyice biçimlendirip ona Rûhumdan üfleyince hep birden.

73- Meleklerin hepsi secde ettiler.

74- Lâkin iblîs secde etmedi. O kibirlendi ve kâfirlerden oldu.

(Bkz: İNSAN)

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
R
Gönderi tarihi: 20-11-2008
1,786 kez okundu
Block title
Block content