Nur suresi 31. ayette 'namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın' diye yazıyor, peki namuslu kalmak istemeyenleri?

Bu ayetin nüzul sebebi konusunda farklı rivayetler vardır. Sebep ne olursa olsun, bazı cariyelerin –münafık veya kâfir- efendileri tarafından fuhuş yapmaya zorlanmış ve bu olay Hz. Peygamber(a.s.m)’e de intikal etmiştir. Bunun üzerine inen bu ayette mevcut olan durum değerlendirilmesi yapılmıştır. Buna göre, “namuslu kalmak isteyen cariyeler” kaydı, kayd-ı itirazî değil, kayd-ı vakiidir. Yani, bu ayet “namuslu olmayanlar fuhşa icbar edilebilir” olduğuna delalet etmez. Bilakis, “fuhşa zorlanan cariyelerin namuslu olduğuna” işaret edilerek toplumda onlar üzerinde spekülasyonların yapılmasına meydan verilmemiştir.

Bunun benzeri ayetler de vardır. Mesela, Nisa Suresinin 101. ayetinde meal olarak şu ifadelere yer verilmiştir: “Sefer esnasında kâfirlerin size bir fenalık yapmalarından endişe ederseniz namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Gerçekten kâfirler sizin besbelli olan düşmanlarınızdır”. Burada yer alan “kâfirlerden endişe etme” kaydı, genel olarak böyle durumların olduğuna işarettir. Yoksa “endişe etmediğiniz zaman seferî kılamazsınız” şeklindeki bir kayd-ı itiraziye mahal yoktur.

Diğer bir husus, namuslu olmak ile fuhşa zorlanmış olmak arasında yakın bir ilişki vardır. Zorlanmanın olduğu yerde namuslu olmak, namusluluğun  olduğu yerde zorlanmak vardır. Bu kayda yer verilen ayetin sonunda “o cariyelerin fuhşa zorlanmalarından sonra Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir” mealindeki ifadeye de zemin hazırlanmış ve böylece bir ilahî hükme de açıklık getirilmiştir(krş. Razî, ilgili ayetin tefsiri).

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 18-12-2009
3,957 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  4. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content