Melekler, onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, "Selâm size! Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete" derler. (Nahl Suresi, 32) Cennetlikler kabir hayatı yaşamadan cennete mi girecekler?

"Melekler, onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, "Selâm size! Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete" derler." (Nahl, 16/32)

 

Öldükten sonra insanı kabir hayatı beklemektedir. Kıyametin kopmasına kadarki geçen süre kabir hayatıdır. Kabir, iman ve salih amel sahipleri için cennet bahçelerinden bir bahçe; kâfirler için de cehennem çukurlarından bir çukurdur.

 

Melekler onların canlarını selam vererek, rahmet, esenlik dileyerek alacaklar­dır. Ölmekte olan iyi insanlar da gidecekleri yeri göreceklerdir. Yaptıkları amellerin karşılığını cennet ile bulacaklardır. "Cennete girin." denmesi, cennetle­rin onlar için hazırlandığını ifade eder.

 

Burada «Cennet'e girin!» sözünden maksat, Berzah âlemine yerleş­tikleri an, kıyamet kopuncaya kadar kendileriyle Cennet arasında bir men­fezin açılması ve o ebedî saadet yurdunun nefis kokusuyla taltif edilme­leridir.

 

Diğer bir yorum da şöyledir: Sözü edilen mü'minler ileride mutlaka Cennet'e gireceklerdir. O bakımdan ileride olması kesin olan şeyi olmuş kabul etmek ilâhî âdettendir. Nitekim Kur'ân'da «Sûr'a üflendi» denilerek gelecekte mutlaka gerçekleşecek bir olay, gerçekleşmiş olarak ifade edi­lir.(Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, İlgili ayetin tefsiri).

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 23-07-2010
2,213 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content