Maide Suresi 6. ayetin sonunda "Allah'ın muradı sizi sıkıntıya koşmak değildir; fakat O, sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor ki, şükredesiniz." Bu ayeti açıklar mısınız?

Buradaki nimetten maksat, surenin başından beri çeşitli yiyecekler, av hayvanlarının eti, ehlikitabın yemekleri, kestikleri, nikah akdiyle kadınlarla yapılan evlilikler gibi dünyevî nimetlerden bahsedilmiştir. İnsan oğlu ahirete namzet olarak yaratılmış bir varlık olduğuna göre, onun öteki dünyasını mamur edecek uhrevî nimetlerden de söz edilmesi gerekir ki, nimetler tamamlanmış olsun. İşte bu ayette, namaz, abdest, teyemmüm gibi ibadetlerden de söz edildikten sonra, “O/Allah (bu dinî nimetleri de zikretmekle) üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister...” ifadesine yer verilmiştir.(krş. Razî, ilgili ayetin tefsiri).

- Veya, size genel olarak verdiğim nimetler yanında (namaz, ebdest gibi) şer’î hükümlerle de hem sizin maddî bedeninizi kirlerden temizlemek, hem de manevî varlığınızı manevî kirlerden temizlemek suretiyle üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. (krş. Beyzavî, ilgili ayetin tefsiri).

- Ayrıca bunu şöyle de anlamak mümkündür: Allah’ın insanlara hidayet vermesi, kulluk görevleriyle görevlendirmesi, güzel ahlakla bezendirmesi onun büyük bir nimetidir. Dinde zorlama koymaması, -suyun bulunmadığı veya hastalığın olduğu zamanlarda teyemmümün su yerine geçmesi gibi- işleri kolaylaştırması da söz konusu nimetleri tamamlayan bir nimettir. (krş. Razî, Beyzavî, ilgili yer).

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 11-09-2009
3,855 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  4. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content