Kur´an´da bir kaç yerde geçen "melekler ve ruh" ifadesindeki Ruh nedir ya da kimdir? Cebrail olduğu iddia ediliyor. Öyle ise, Cebrail bir melek değil midir?

- Kur’an’da geçen ruh kelimesinden bazıları bilinen ruh manasınadır. Ayrıca,Vahiy, Kur’an, Cebrail manasında da kullanıldığı yerler vardır.

- Kadir suresinde yer alan “O gece Rab’lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.” mealindeki ayette olduğu gibi bazı ayetlerde yer alan ruh ise, meleklerden ve cinlerden ayrı bir mahluk olup ruhanî aleme ait olan bir varlık olduğunu söyleyenlerin yanında, onun meleklerden Hz. Cebrail olduğunu söyleyenler de vardır. Ayrıca buradaki Ruh’un mukarreb meleklerden veya Hafaza melekleri yahut da meleklerin dışında Allah’ın askerlerinden olduklarını söyleyenler de vardır(bk. Maverdî, ilgili ayetin tefsiri)

- Razî gibi sözkonusu ayette yer alan Ruh’un Cebrail olduğunu söyleyen alimlere göre, meleklerle beraber ayrıca ona vurgu yapılması, onun büyüklüğüne, Allah katındaki değerine, melekler arasındaki saygın konumuna işaret etmek içindir(krş. Razî, ilgili ayetin tefsiri)..
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 24-08-2012
1,481 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content