Kur'an-ı Kerim'de sık sık göklerin ve yerin gaybından bahsedilir. Bunlar nelerdir? Tespit edilebilmiş midir?

Kur’an’da zikredilen “göklerin ve yerin gaybı” (bk. Bakara, 2/33; Nahl, 16/77) aynı zamanda evrenin gaybı anlamına gelir. Çünkü, kâinat bir anlamda yer ve göklerden ibarettir.

Buna göre, yer ve göklerin gaybı demek, evrenin ilk yaratılışı, barındırdığı kanunlar, galaksilerin, yıldızların sayısı, sistemlerin işleyiş tarzı gibi mevcut olan durumları ile zaman içerisinde nasıl bir çizgi takip edecekleri, başlarına kıyametin ne zaman kopacağı, akıbetlerinin ne olacağına, göklerin ve yerin barındırdığı mikro ve makro alemlerin durumu; misal alemi, melekut alemi, melekler alemi, ruhanî alemler gibi alemlerin durumunu kapsamaktadır.

İnsanoğlu tarafından şimdiye kadar bilinen şeyler, o gaiplerin binde birini bile karşılamaz.

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 19-03-2010
2,704 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. "Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tâğutu reddedip Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir." (Bakara, 2/256) Bu ayeti nasıl anlamalıyız?

  2. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  3. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  6. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  7. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  8. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  9. Nisa 142. ayette münafıkların "Allah'ı pek az andıkları" belirtilmektedir. Bu ifade ile kastedilen mana nedir, Allah'ı anmak nasıl olmalıdır?

  10. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

Block title
Block content