Kuran-ı Kerim'de Allah, neden çok defa "Ben Rahimim, ben Kerimim" yerine "Allah Rahimdir, Allah Kerimdir" diyor?

Allah’ın bir yandan zat-ı akdesini nazara vererek “Ben/Biz” demesi, diğer yandan“Allah” ismi ve benzeri isimleri kullanması; bütün isim ve sıtafların ve“huve=O, ENE=Ben” gibi Allah’a raci bütün zamirlerin aynı müsemmaya, yani; Allah’ın zat-ı  akdesine işaret ettiğini göstermeye yönelik bir tefennun sanatıdır. 

Sözün makamına uygun üslubu kullanmak belagatin önemli bir özelliğidir.  Allah’a ait farklı isim, sıfat ve zamirlerin kullanılması  farklı makamın istediği  üslubun bir gereğidir. Mesela:

a. Söz makamının gereği olarak gıyabî bir üslubun kullanıldığı aşağıda meali verilen ayette, Allah’a ait üçüncü tekil şahıs zamiri kullanılmıştır: 

“Eğer Allah sana bir sıkıntı, bir zarar dokundurursa, onu yine O’ndan başka giderecek yoktur. Şayet sana hayır dilerse, o durumda O’nun bu lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O, lütfunu ihsanını kullarından dilediğine eriştirir. O, öyle gafur, öyle rahîmdir!”(Yunus, 10/107).

b. Aşağıda meali verilen ayette ise, ism-i zahirin vurgusu için Allah lafza-i celal kullanılmıştır. 

“Ey Resulüm, de ki: “Ey insanlar, eğer Allah’ı seviyorsanız, gelin bana uyun kiAllah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir!”(Ali İmran, 3/31).

c. Kul ile Allah arasında doğrudan bir ilişkinin vurgulanmasına yönelik bir ifadede“ENE=Ben” zamirinin kullanılması daha vurgulu, kulların güven ve ümitlerini daha da kamçılayıcı olduğu için aşağıda meali verilen ayette “ENE=Ben”zamirinin kullanılması tercih edilmiştir.

“Kullarıma haber ver ki (günahları örten) gafur, (ihsanı bol olan) rahîm Ben’im. Bununla beraber azabım da elîm mi elîm!”(Hicr, 15/49-50)

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 15-02-2013
1,581 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content