"Ki­min iyi­lik­le­ri tar­tı­da ha­fif ka­lır­sa, iş­te ken­di­le­ri­ni zi­ya­na so­kan­lar, ce­hen­nem­de ebe­dî ka­lan­lar on­lar ola­cak­lar­dır." (Mu'minun, 23/103) ayetine göre, günahı sevabından çok olan müminlerde mi ebedi cehennem de kalacak?

"Ki­min iyi­lik­le­ri tar­tı­da ha­fif ka­lır­sa, iş­te ken­di­le­ri­ni zi­ya­na so­kan­lar, ce­hen­nem­de ebe­dî ka­lan­lar on­lar ola­cak­lar­dır." (Mu'minun, 23/103)

"Bunlar, cehennemde ebedî kalıcıdırlar." ifadesinin, kâfirlerin cehennemde ebedî kalacaklarını anlatışı açıktır. Nitekim devamındaki ayet-i kerimede de ayetleri inkar edenler olduğu anlaşılmaktadır.

"Al­lah Te­âlâ on­la­ra şöy­le bu­yu­rur: “Âyet­le­rim si­ze oku­nurdu da siz on­la­rı ya­lan sa­yar­dı­nız de­ğil mi?”(Mu'minun, 23/105)

Cenab-ı Hak amelleri mutlaka tartacaktır. Keyfiyetini bilmediğimiz bir mizan ile insanların iyilik ve kötülüklerini tartacak, muhteşem adaletini tecellî ettirecektir. Şayet iyilikler fazla, kötülükler az olursa o kimse ehl-i necat olur; tersi ise, azaba müstahak olur. Fakat Allah, rahmeti ile yine affedebilir. İmanı var, fakat günahı da varsa ve günahı sevaplarından fazla ise, cezasını çektikten sonra yine Cennete girer. Allah’ın sonsuz rahmetine mazhar olur.

Kalbinde iman olan kişinin Cehennemden çıkacağı hadisi şerifte de bildirilmiştir. Peygamberimiz (s.a.m) "Kalbinde zerre kadar îman bulunan kimse Cehennemden çıkacaktır" (Müslim, İman: 304) buyururlar.

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 29-12-2010
2,644 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content