Kaf suresi 29. Ayette "Benim yanımda söz değişmez ve ben, kullarıma zulmedici de değilim." buyurulmaktadır. Bu ayetin Bakara 106, Nahl 103 ve Rad 39. ayetlerle çelişkili olduğu iddiasına karşı bir açıklama yapar mısınız?

Kaf suresi 29. ayet hesap günüyle alakalıdır. Diğer ayetlerle çelişkili gibi göstermek doğru değildir. Ayetlerin öncesine bakılırsa hangi konudan bahsettiği daha iyi anlaşılacaktır.

Kaf suresi 24-29. ayetler:

"24-26. Atın Cehennem'e her inatçı nankör kâfiri, hayra engel olan saldırgan şüpheciyi; Allah ile beraber başka tanrı edineni atın şiddetli azaba.

27. Yandaşı (olan şeytan, sapık inkarcı, şekillendirilmiş put): «Ey Rabbımız! Ben bunu azdırmadım, ama o, uzak bir sapıklık ve şaşkınlık için­de idi» (der).

28. Allah : «Benim huzurumda çekişip tartışmayın. Size daha önce uyarımı göndermiştim.

29. Benim yanımda söz değişmez ve ben, kullarıma zulmedici de değilim.» buyurur."

İlgili ayetin açıklaması:

Âhiret gününde, saptıranlarla saptırdıkları kimselerin birbirlerini suç­lamaları ilâhî hükmü değiştirmez. Çünkü her şey en sağlam ölçülerle tesbit edilip yazılmış ve âdil ölçülerle hükme bağlanmıştır. O bakımdan hiç kimse o gün ilâhî adaletin ortaya koyacağı hükümden kendini kurta­ramaz. Çünkü Allah mutlak anlamda âdildir ve zulmü kendine haram kıl­mıştır. (bk. Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kuran Tefsiri)

İlave bilgi için tıklayınız:

Bakara 106’'da "değişiklikler olabilir" denildiği halde, Fetih 23, Fatır 43’'de ise "Allah'ın kanununda değişiklik olamaz." denilmesi, ayetler arasında bir çelişki anlamına mı gelir?

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 21-10-2010
4,097 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content