İsra suresi 1. ayette "kendisine bir takım ayetler gösterelim diye" denirken hangi ayetler anlatılmak istenmiştir?

Ayetin meali şöyledir:

“Âyetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haramdan alıp, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir.” (İsrâ, 17/1

Buradaki ayetlerden maksat, sadece Kur’an’ın ayetleri değil, mucizeler, Allah’ın ilim ve kudretinin belgeleridir. Bunlar kâinat çapında olduğu gibi, ahiret aleminde, gayb aleminde, ceberut aleminde, misal aleminde görülen ayetler/belgelerdir.

Nitekim Müfessir Razi, ilgili ifadeyi, “O gecede, Allah'ın kudretine delâlet eden mucizeleri ve dikkate değer hadiseleri ona gösterelim" şeklinde tefsir etmiştir. (bk. İsra, 1. Ayetin tefsiri)

Merhum Hamdi Yazır ise, “Bu şekilde Mirac, Peygambere âyet göstermekten ibaret değil, Peygamberin kendisini bir âyet olarak kâinata göstermek olmuştur… Ve o, kendisi Allah'ın âyetlerinden en büyük bir âyettir. Ve İsrâ'nın hikmeti de ona göstermeden çok, onu göstermeye daha uygundur.” diyerek ayete farklı ama güzel bir açıklama yapar.

Diğer taraftan, ayetin sonunda geçen “Muhakkak ki, ancak o, her şeyi işiten ve her şeyi görendir.”ifadesindeki “O” zamirini müfessirlerin çoğu yüce Allah'a işaret etmek üzere tefsir etmişler ve meâlini ona göre açıklamaışlarıdr. Ancak bazı müfessirler de burada geçen “O” zamirinin Peygambere işaret ettiğini söylemiş ve "O gösterdiğimiz âyetleri gören" anlamına geldiği şeklinde açıklamışlardır. (bk. Elmalılı, Hak Dini, ilgili ayetin tefsiri)

Bu açıdan “O” zamirini her iki ihtimale göre tefsir etmek daha uygun olacaktır. Çünkü Tefsir ilmince “İnnehû” da geçen "hû" Türkçe'de de  “O” anlamına gelen ve ismin yerine kullanılan zamirin hem Allah’a  hem de Peygamber Efendimize (asm) işaret etme imkanı vardır. "O" zamiri Allah’a olursa mana farklı, Peygamber Efendimize (asm) olursa farklı düşüyor.

Buradaki "O" zamiri Peygamber Efendimize (asm) işaret ediyor ise Miraç seyahatinde "şey" kapsamına ne giriyor ise, hepsi Allah tarafından ona gösterildi ve işittirildi, manasına gelir. "Şey" bütün mahlukatı içine alan bir tabir olduğu gibi, Allah’ın Zatını ve sıfatlarını da içine alan bir kavram da olabiliyor. Böyle olunca Allah Resulü (asm) Miraç seyahatinde Vacip ve Mümkün ne varsa hepsini görüp işitti, manası ortaya çıkar. Allah Resulü (asm) Miraç'ta mahlukattan başka Allah’ın Zatını da görüp, sesini de  perdesiz ve vasıtasız olarak işitmiştir.  

Ayetteki "O" zamiri Allah’a işaret ediyorsa, manası zahirine verilir. Yani, Allah zaten sonsuz görme ve işitme sıfatı ile her şeyi görüp işitiyor, demektir. (bk. Nursi, Sözler, 31. Söz)

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 30-03-2012
2,780 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  4. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content
ayşe (doğrulanmadı)

Çok iyi ve açık bir dil ile yazmışsınız.Ödevime çok yardımcı oldunuz sağolun :).