Fatiha Suresi'nde neden 'Elhamdü lillahi Rabbi'l-alemin,'den sonra Allah ın Rahman ve Rahim isimleri zikrediliyor?


'Elhamdü lillahi rabbilalemin'den sonra Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerinin zikredilmesinin önemli bir hikmeti şu olabilir: 'Rabbulâlemîn' sıfatı Allah'ın bütün kâinatın yaratıcısı, idarecisi, tanzim edicisi, hayatın ve hayat şartlarının hazırlayıcısı olduğunu ifade etmektedir. Bu küllî vasfın arkasından 'Rahman-Rahim' isimlerinin gelmesi, ilahî yaratıcılığın, idareciliğin arka planındaki muessir vasfın rahmet olduğunu göstermek içindir.


Özellikle, 'Rahman ve Rahim' isimlerinin- bir cihette- dünyaya bakan 'Rabbulâlemîn' sıfatı ile ahirete bakan 'Maliki yevmiddin' vasfının arasına gelmesi, sonsuz rahmetin her iki dünyaya bakan yönlerine işarettir. Çünkü, Rahman'ın rahmeti dost-düşman farkını gözetmeden bütün insanları, cinleri ve tüm varlıkları kuşatır.  Rahim'in rahmeti ise, cennete giden mümin kulları kuşatan hususî bir rahmettir. Bu yönüyle, Rahman ismi, kâinattaki nizam ve adalete, Rahim ismi ise, haşre ve ahirete işaret etmektedir.


Ayrıca, biri menfaatleri celp, diğeri zararları defetmek üzere terbiyenin, idareciliğin iki esası vardır. Bütün kâinatın idarecisi anlamına gelen 'Rabbulâlemîn'den sonra "Rezzak" mânâsına olan 'Rahman' birinci esasa, "Gaffar" mânâsını ifade eden 'Rahim' de ikinci esasa işaretleri için birbirine bağlanmıştır.

İlave bilgi için tıklayınız: ER-RAHMÂN / ER-RAHÎM

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 21-08-2009
4,634 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content