Enbiya Suresi, 92. ayette, Gerçekten bu, tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir, buyurulmaktadır. Buradaki ümmet hangi ümmettir?

Enbiya Suresi, Ayet 92 - 93 :

"Gerçekten bu, tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir; ben de sizin rabbinizim. Şu hal­de bana kulluk edin" (dedik)."

"Ama insanlar kendi aralarında birliği pa­ramparça ettiler. Oysa hepsi bize dönecektir."

Ayetin Açıklaması:

Birçok müfessir ümmet kelimesinin burada "din" anlamında kullanıl­dığı kanaatindedir. (Taberî, XVII, 67; Şevkânî, III, 411 -412) Bazı müfessirler ise İlâhî dinlerin tamamının İslâm olduğu inancından hareketle buradaki ümmet kelimesini "tek bir din topluluğu" olarak yorumlamışlardır.

Allah Teâlâ Enbiyâ sûre­sinde farklı zamanlarda ve farklı bölgelerde dinini tebliğ etmek üzere birçok pey­gamber gönderdiğini haber verdikten sonra, bunların tebliğ ettiği dinin Allah'ın birliği, yüceliği ve eşsizliği ilkesine dayanan tek bir din, ibadete lâyık olan ilâhın da sadece kendisi olduğunu bildirmiştir. Ama insanlar dinleri konusunda ihtilâfa düşmüş, peygamberlere muhalefet etmiş ve Allah'a ortak koşarak tevhid ilkesin­den uzaklaşmışlardır.

Enbiyâ sûresinde başta Hz. İbrahim (as) olmak üzere birçok peygamberin kıssa­sına genişçe veya özet olarak yer verilmiş, özellikle ibret alınacak yönlerine deği­nilmiştir. Bu değinmelerin ortak yanı, söz konusu peygamberlerin her birinin Al­lah'ın dinini tebliğ etmek için birçok sıkıntıya katlanmış, sonunda Allah'ın lutfuna mazhar olmuş bulunmalarıdır.

Bu âyetlerde ayrıca, Mekke müşriklerinin verdi­ği sıkıntılardan bunalmış olan Hz. Peygamber (asv) ve ona iman eden müminler için bir teselli gayesi de vardır. (bk. Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu:III/591.)

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 20-08-2010
2,610 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content