"Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim." (Maide, 5/3) ayeti, Dinin kemale erdiğini bildirirken; "Allah nurunu tamamlayacaktır." (Nisa, 4/174) ayetinde ise nurun daha sonra tamamlanacağı haber veriliyor. Bu ayetler arasında bir zıtlık mı var?

Hayır, bu ayetler arasında bir zıtlık yoktur.

Kur’an’da tamamlanması söz konusu olan Nur, Kur’an’dır, İslam’dır. Bu sebeple her iki ayette de aynı hakikate vurgu yapılmıştır. Nitekim,

“Ey insanlar! İşte size Rabbinizden kesin bir delil geldi, size açık bir nûr indirdik.”(Nisa, 4/174)

mealindeki ayette Kur’an-ı kerim “NUR” olarak adlandırılmıştır.

Soruda yer alan

“İşte bugün sizin dininizi kemâle erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslâm’ı beğendim.”(Maide, 5/3)

mealindeki ayette, vahyin / Kur’an’ın tamamlandığına işaret edilmiştir.

“Onlar, Allah’ın nûrunu ağızlarıyla üfleyerek söndürmek isterler. Fakat kâfirlerin hoşuna gitmese de, Allah nûrunu tamamlayacak."(Saff, 61/8),

“Onlar Allah’ın nûrunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek isterler. Allah ise, nûrunu tam parlatmaktan başka bir şeye razı olmaz. Kâfirler isterse hoşlanmasınlar! O’dur ki Resulünü, bütün dinlere üstün kılmak için hidâyetle ve hak din ile gönderdi. Müşrikler isterse hoşlanmasınlar!”(Tevbe,9/32-33)

mealindeki ayetlerde ise, Kur’an’ı, Hz. Peygamber (a.s.m)’i, İslam’ın hakikatlerini inkâr edip yalanlayanlara, İslam güneşini üflemekle söndürmeye çalışanlara hitaben, vahyin nurlu mesajlarının dünyanın her tarafına ulaştırılacağına, Hz. Peygamber (asv)'in geliş maksadının hak din olan İslam’ı bütün dinlere üstün kılmak olduğuna ve bu güneşin kıyamete kadar devam edeceğine ve hiç kimsenin onu söndüremeyeceğine işaret edilmiştir.

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 15-10-2010
2,911 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content