Araf suresi 13. ayette Allah İblis'e, in oradan, diyor. Şeytan nerde duruyordu ki veya Allah'tan daha yüksek bir yerde mi duruyordu ki böyle bir sentaks veya telaffuz oluştu?

Burada söz konusu olan "iniş" yüksek bir yerden iniş olduğunda şüphe yoktur. Mekândan münezzeh olan Allah ile bir kıyaslamanın olamayacağında da şüphe yoktur.

Bu iniş Ehl-i sünnet alimlerinin büyük çoğunluğuna göre, cennetten iniştir. Nitekim, Bakara suresinin 38. ayetinde de Adem, Havva ve İblise hitaben yine aynı ifade -çoğul kipiyle- kullanılmış ve “Hepiniz oradan inin” denilmiştir. Bu ayette de cennetten iniş söz konusudur.

Diğer bir kısım alimlere göre, İblis’in inişinden maksat daha önce meleklerle birlikte bulunduğu melekut/yüksek bir yer olan  mele-i ala  makamından iniştir. Mutezile alimlerine göre ise, İblis'in semadan inmesi söz konusudur. (bk. Taberî, Razî, İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri)

İlave bilgiler için tıklayınız:

Hz. Adem ve Hz. Havva'nın yeryüzüne düşman olarak inmesi, ne demektir? Birbirinize düşman olarak inin, ifadesinde geçen düşmanlar kimdir?

Allah için bir değişiklik, zaman ve mekan söz konusu olmaz mı?

Allah'ın sonsuzluğu anlaşılabilir mi?

Allah’ın zamandan münezzeh olması ne demektir?

Cenab-ı Hakk'ın mekandan münezzeh olması ne demektir?

Allah, kainatı yaratmadan önce ne yapıyordu?

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 19-03-2010
2,589 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content