Ala suresinin 6. ayetinde Rabbimiz, Peygamber Efendimize Kur’an’ı unutturmuyacağız diyor, ama siyer kaynaklarında Efendimiz’in bir gün namaz kıldırırken bir ayeti unuttuğu bildiriliyor?

İlgili ayetlerin meali: “Bundan böyle sana Kur’ân okutacağız da sen unutmayacaksın. Ancak Allah’ın dilediği müstesna. Çünkü O, size göre açık ve net olanı da, gizli olanı da pek iyi bilir”(A'la, 87/6-7)

- Söz konusu rivayetteki unutma olayı, ayette yer alan bu istisnanın misalidir. Bunun için ayet ile rivayet arasında bir çelişki yoktur.

- Kaldı ki, bundan maksat, ara sıra bazı ayetleri bir an için hatırlamamak manasındaki unutmak değil, tamamen unutup bir daha hatırlamamaktır. Böyle bir şey asla vuku bulmamıştır(bk. Kurtubî, İbn Aşur, ilgili ayetlerin tefsiri)

- Şunu da belirtmek ki, sadece unutma olaylarının değil, Resûlullah’ın hayatında görülen diğer bir kısım “Sehiv” ve “görüşünden dönme” gibi konuların açıklanmasında da baş vurulan önemli bir rivayeti burada hatırlatmamız gerekecek: “Ben muhakkak ki unutur veya unutturulurum, tâ ki sünnet koyayım.” (Muvatta, Sehiv, 2)

Hadis, senet yönünden eksik de olsa, mânâ yönünden sahihdir. (bk. Kadı Iyaz, Şifa, 2, 159)

Şu halde Hz. Peygamber’in nisyan, sehiv, hata gibi fiillerinde, dini kemale erdiren, Allah’ın, kullarına olan nimetlerini tamamlayan feyizler, bereketler, hikmetler vardır. Böylece, müminler unuttuğu zaman nasıl yapacaklarının uygulamasını Allah’ın Elçisi vasıtasyla öğrenmektedirler.

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 04-05-2012
1,815 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content