Zuhruf 60 ve 61. ayette geçen 'Dileseydik, sizin içinizden de melekler yaratırdık' 'İsa, kıyamet vakti için bir bilgidir' ifadelerini açıklar mısınız.

Ayetlerin meali:

“Hayır, o (İsa) kendisine nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına örnek kıldığımız halis bir kuldur. Dilersek sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaparız.

Gerçekten o (İsa) saat/kıyamet için bir ilimdir (kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir/bir alamettir). Onun için sakın kıyametin geleceğinden şüpheye düşmeyin de bana uyun, işte tek doğru yol ancak budur” (Zuhruf, 59-61)

Bu ayetlerden önce geçen 58. ayette ifade edildiği üzere, müşrikler: "Bizim ilâhlarımız mı daha hayırlıdır, yoksa İsâ mı?" diyorlardı. Bunlar sûrenin başında geçtiği üzere, meleklere "Allah'ın kızları" diyorlar ve onları ilah kabul edip adlarına putlar dikerek ibadet ediyorlardı. Şimdi Hıristiyanların İsa'ya ilâh dedikleri söz konusu olunca keyiflenerek bir yaygara ile diyorlar ki: Bizim ilah deyip ibadet ettiğimiz melekler Meryem'in oğlundan daha hayırlı değil mi? O ilâh oluyor da bizimkiler niye olmasın.

59. ayette Meryem oğlu İsa’nın gerçekte ilah veya Allah'ın oğlu olmadığı, ancak bir kul, katıksız bir kul olduğuna işaret edilmiştir.

60. ayette, meleklerin Allah’ın kızları, İsa’nın da Allah’ın oğlu olmadığı, İsa'yı İsrail oğulları için –Allah’ın sosuz kudretini gösteren- bir örnek olarak yarattığı, dilerse insanlardan da  melekler yaratabileceğine vurgu yapılmıştır. 

61. ayette ise,  İsa’nın kıyametin geleceğine, ölülerin dirilip ayağa kalkacağına bir delil, bir alâmet olduğuna işaret edilmiştir. Gerçekten Hz. İsâ, gerek olağanüstü yaratılışı, gerek peygamberlik nişanlarıyla ortaya çıkışı, gerek ölüleri diriltme mucizesi ve gerekse ölülerin ayağa kalkmasını haber vermesi itibarıyla kıyametin meydana geleceğine bir delil olduğu gibi, hadiste haber verildiğine göre, gökten inmesi de Kıyametin alametlerindendir. (bk. Müslim, Hacc 216, İman 247, Fiten 34)

İbni Abbas ise bu âyeti Hz. İsa'nın kıyamete yakın ortaya çıkışı olarak açıklamıştır. (Müstedrek, 2/488, no. 3675)

Hz. İsa'nın kıyamete yakın tekrar ortaya çıkacağına dair hadislerin bazıları için. Bu haberler, kıyamete yakın bir zamanda Hıristiyanlıkta tevhid inancına bir yöneliş görüleceği şeklinde de yorumlanmaktadır.

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 15-01-2010
3,336 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content