Yasin suresinde, "Bir tek sesle onların hepsi huzurumuzda toplanır." deniliyor. Bunu nasıl anlamalıyız, nasıl oluyor?

"Bir tek sesle onların hepsi huzurumuzda toplanır."(Yasin, 36/53)

Bu âyette "yalnızca bir sesti" diye çevrilen cümledeki sayha, bu bağlamda kıyametin kopup hayatın sona ermesinden bir süre sonra, -yeniden dirilmeyi sağlayacak biçimde- sûrun ikinci defa üflenmesini ifade etmektedir.1 

Bu üfürüş de -ki o dirilme ve kabirlerden kalkma üfürüşüdür- son derece süratli olacaktır. Sûr'a ikinci kere üfürüldüğünde bütün insan­lar toplanacak ve hesap ve amellerinin karşılığını görmek üzere Rabblerinin huzuruna süratle giderek orada hazır olacaklardır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

"Boyunlarını çağırana doğru uzatmış koşarlarken..."(Kamer, 54/8).

Hesap haktır ve adaletli bir şekilde görülecektir. Amellere verilecek karşılık da mutlak adalet ölçüleri ile olacaktır. Dolayısıyla ne kadar az olursa olsun hiçbir amelin sevabı eksiltilmeyecek ve insanlar, işledikleri hayır ve şerre uygun karşılıktan başka bir şeyle karşılık görmeyeceklerdir.

Dipnot:

1. Râzî, XXVI / 88; ayrıca bk. 49. âyetin tefsiri; Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez, Prof. Dr. Sadrettin Gümüş, Kur’an Yolu: IV / 447.

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 20-12-2013
1,231 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content