Talak suresinin 1. Ayetinde geçen, kadının hayasızlık etmesi neyi kapsamaktadır, ne anlama gelmektedir?

Bu ayette yer alan “fuhuş/hayasızlık” kavramı birkaç şekilde değerlendirilmiştir:

a. İbn Abbas’tan gelen bir rivayete göre, o bunu “zina” olarak değerlendirmiştir. Dahhak’a göre alimlerin büyük çoğunluğu bu görüştedir.

b. İbn Ömer’den nakledildiğine göre, o bunu “iddet süreleri bitmeden dışarı çıkmaları” olarak değerlendirmiştir.

c. Süddi’nin başını çektiği diğer bir kısım alimlere göre, ayette yer alan “açık fuhuş”tan maksat açıkça isyan etmek, “naşize” olmak, diliyle kocasına eziyet etmek, ona karşı baş kaldırmaktır. (bk. Razî, ilgili ayetin tefsiri)

  Tercih edilen (a) şıkkına göre ilgili cümlenin meali şöyle olur:

“Onlar zina gibi açık bir hayasızlık irtikâb etmedikçe siz onları evlerinizden çıkarmayın.”

Talak suresinin ilk ayetlerinin mealleri, açıklaması ve ilave bilgiler için tıklayınız:

Bir ayette, "Boşadığınız o kadınları evlerinden çıkarmayınız. Onlar da evlerinden ayrılmasınlar." denilmektedir. Buna göre boşanan, kadın kocasının evinden ayırlamaz mı?

Talak suresi, 4. ayetin “Henüz âdet görmeyenlerin iddet süreleri de üç aydır.” ifadesi, âdet görmemiş kız çocuklarının da evlendirilebileceğini mi gösterir?

Talak suresi, 4. ayet: “Hamile olanların bekleme süresi ise, doğum yapmalarıyla sona erer..." ifadesinin, lohusalık döneminde altı hafta ilişkiye girilemeyeceğini söyleyerek, modern tıpla çeliştiği ifade ediliyor?

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 19-03-2010
3,175 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content