SÜT EMME

2/ EL-BAKARA -233- Anneler, çocuklarını, emzirmenin tamamlanmasını isteyenler için tam iki yıl emzirirler. Çocuk kendisine âit olan babaya da emzirenlerin yiyecekleri ve giyecekleri geleneklere uygun olarak bir borçtur. Bununla berâber herkes ancak gücüne göre mükellef olur. Çocuğu sebebiyle bir anne de, çocuğu sebebiyle bir baba da zarara sokulmasın. Vârise düşen de yine aynı borçtur. Eğer ana ve baba birbirleriyle istişâre edip, her ikisinin de rızâsıyla çocuğu memeden ayırmak isterlerse kendilerine bir günâh yoktur. Eğer çocuklarınızı başkalarına emzirtmek isterseniz vereceğinizi güzel güzel verdikten sonra bunda da size bir günâh yoktur. Bununla berâber ALLÂH'dan korkun ve bilin ki, ALLÂH yaptıklarınızı görür.
31/ LOKMÂN -14- İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. (İşte onun için) insana şöyle emrettik: 'Bana ve anne babana şükret. Dönüş Bana'dır.'
46/ EL-AHKÂF -15- Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu! Onun (anne karnında) taşınması ve sütten kesilme süresi (toplam olarak) otuz aydır. Nihâyet olgunluk çağına gelip, kırk yaşına varınca şöyle der: 'Bana ve anne babama verdiğin ni'metlere şükretmemi, Senin râzı olacağın sâlih amel işlememi bana ilhâm et. Neslimi de sâlih kimseler yap. Şüphesiz ben Sana döndüm. Muhakkak ki ben Sana teslîm olanlardanım.'

SÜTANNELİĞİ

4/ EN-NİSÂ -23- Ey mü'min erkekler! Şunlarla nikâhlanmanız harâm kılınmıştır: Anneleriniz, kızlarınız, kızkardeşleriniz, Halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kızkardeş kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kızkardeşleriniz, kayınvâlideleriniz, kendileriyle zifafa girdiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Fakat zifafa girmediğiniz eşlerinizin kızlarını nikâhlamanızda beîs yoktur. Kezâ öz oğullarınızın eşleri ile evlenmeniz ve iki kızkardeşi nikâhınız altında birleştirmeniz de harâm kılındı. Ancak daha önce geçen geçmiştir. Çünkü ALLÂH Ğafur ve Rahîm'dir (çok affedicidir, merhamet ve ihsânı boldur).
28/ EL-KASAS -12- Biz daha ilk günden îtibâren, onun süt emziren kadınların göğüslerinden emmesini önlemiştik. Kız kardeşi bu durumu öğrenince onlara: 'Ona güzelce bakabilecek, onun iyiliğine olan her işi yapacak bir âile tavsiye etmemi ister misiniz?' dedi.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
S - Ş
Gönderi tarihi: 20-11-2008
1,649 kez okundu
Block title
Block content