SEMÂVÎ DİNLER TEMELDE BİRDİR

-Mesâil-i îmâniyede nesih yoktur ikmal vardır. (Elmalılı Tefsiri)

-Cümle enbiyâ’nın şeraitleri müsavi ve müttefiktir ve bu esasta hiçbir şeriat diğerine muhalif değildir. Îmânda, mekarim-i ahlâk da, rezail-i ahvalden ihtizarda, helâli helâl haramı haram tanımak da müttefiktirler. Kitapların cümlesine îmân her dinin akaid-i asliyesindendir. İtikadiYyat cem’i şerayi de müsavidir, tebeddül kabul etmez. (Hulâsat’ül Beyân)

2/ el-Bakara -132- İbrâhîm bunu kendi oğullarına da vasiyyet etti, Ya’kûb da öyle: “Oğullarım! ALLÂH sizin için bu dini (İslâm’ı) seçti. Siz de ancak müslümanlar olarak ölün” dedi.

133- Yoksa siz Ya’kûb’un, ölüm döşeğinde iken çocuklarına, “Benden sonra kime ibâdet edeceksiniz?” dediği, onların da, “Senin ilâhına ve ataların İbrâhîm, İsmâîl ve İshâk’ın ilâhı olan tek bir ilâha ibâdet edeceğiz, bizler O’na boyun eğmiş müslümanlarız” dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz?

136- Deyin ki: “Biz ALLÂH’a, bize indirilene (Kur’ân’a), İbrâhîm, İsmâîl, İshâk, Ya’kûb ve Ya’kûboğullarına indirilene, Mûsâ ve Îsâ’ya verilen (Tevrât ve İncîl) ile bütün diğer Peygamberlere Rablerinden verilene îmân ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz O’na teslim olmuş kimseleriz.”

4/ en-Nisâ -163- Biz Nûh’a ve ondan sonra gelen Peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrâhîm’e, İsmâîl’e, İshâk’a, Ya’kûb’a, torunlarına, Îsâ’ya, Eyyûb’e, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleymân’a da vahyetmiştik. Dâvûd’a da Zebûr vermiştik.

21/ el-Enbiyâ -92- Şüphesiz bu (bütün peygamberler onlara îmân edenler), bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de Rabbinizim. Onun için sadece Bana kulluk edin.

42/ eş-Şûrâ -13- “Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!” diye Nûh’a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrâhîm’e, Mûsâ’ya ve Îsâ’ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey (İslâm dini), ALLÂH’a ortak koşanlara ağır geldi. ALLÂH ona dilediğini seçer. İçtenlikle kendine yönelenleri de O’na ulaştırır.

87/ el-A’lâ -18-19- Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrâhîm ve Mûsâ’nın sayfalarında da vardır.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
S - Ş
Gönderi tarihi: 31-03-2011
1,225 kez okundu
Block title
Block content