SUÇ VE CEZÂ DENGESİ

Açıklama: Kur'ân, şahısların kendilerine karşı yapılan kusurları affetmenin büyük bir fazilet olduğunu bildirir (3,134). Bunu takvâ sahibi olmanın başlıca şartlarından sayar. Fakat bu âyet, haksızlığa mâruz kalan kimsenin, isterse karşılık verme hakkını da kabul etmektedir. Yalnız bunu, kötülük edene, ettiği kadarıyla karşılık vermenin cevazı ile sınırlamış, daha fazla bir cezâya izin vermemiştir.

6/ EN-NAHL -126- Cezâ verecek olursanız, size yapılan azâb ve cezânın misliyle cezâlandırın. Ama eğer bu hususta sabrederseniz, bilin ki bu, sabredenler için daha hayırlıdır.
22/ EL-HACC -60- İşte böyle... Kim kendisine yapılan haksızlığa karşı misliyle karşılık verdikten sonra yine saldırıya uğrarsa, elbette ALLÂH ona yardım edecektir. Çünkü ALLÂH, Afüv'dür, Ğafur'dur (affı ve mağfireti boldur).

 

 

SÛR

6/ EL-EN'ÂM -73- O, gökleri ve yeri, hakk ve hikmete uygun olarak yaratandır. ALLÂH'ın 'ol' deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. O'nun sözü gerçektir. Sûr'a üflendiği gün de mülk (hükümrânlık) onundur. Gaybı da, görülen âlemi de bilendir. O, hüküm ve hikmet sâhibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdârdır.
18/ EL-KEHF -99- O gün Biz onları bırakırız, dalga dalga birbirlerine karışırlar. Sonra Sûr'a üfürülür de onları toptan bir araya getiririz.
20/ TÂ HÂ -102- O günde sûr'a üflenir. Ve Biz o zaman günâhkârları, gözleri korkudan gömgök bir hâlde mahşerde toplarız!
23/ EL-MÜ'MİNÛN -101- Sûr'a üfürüldüğü zaman, (işte) o gün ne aralarında soy-sop yakınlığı kalacak, ne de birbirlerini arayıp soracaklardır.
27/ EN-NEML -87- Sûr'a üfürüldüğü gün ALLÂH'ın diledikleri müstesnâ göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak O'na gelirler.
36/ YÂSİN -51- Sûr'a üfürülür. Bir de bakarsın kabirlerden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler.
39/ EZ-ZÜMER -68- Sûr'a üflenir ve ALLÂH'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar.
50/ KÂF -20- (İnsanlar öldükten sonra tekrâr dirilmeleri için) Sûr'a üfürülecek. İşte bu, tehdîdin gerçekleşeceği gündür.
69/ EL-HÂKKA -13-14-15- Sûr'a bir defâ üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş(kıyâmet kopmuş)tur.
78/ EN-NEBE'-18- Bu, Sûr'a üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz.

 

 

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
S - Ş
Gönderi tarihi: 20-11-2008
1,784 kez okundu
Block title
Block content