Şuara Suresi 221. ayete göre, Şeytanlar göklerden mi iniyor?

İlgili ayetlerin meali şöyledir: “(Şeytanlardan bahsediyorlar) şeytanların asıl kime indiğini bildireyim mi? Onlar yalan ve iftiraya, günaha düşkün kimselere inerler. Çünkü o iftiracılar şeytanlara kulak verirler, esasen onların çoğu yalancıdırlar.” (Şuara, 26/221-223)

Bu ayette şeytanların göklerden indiğine dair bir ifade söz konusu değildir. İnkârcılar, Hz. Peygamber(a.s.m)’e ifira edip, bazen onun bu Kur’an’ı uydurduğunu, bezen de  kahinler gibi cinlerden/şeytanlardan ders aldığını söylüyorlardı. Allah bu ayetlerle onların bu iftiralarına cevap vermiştir.

Müşrikler, Kur'an'ı Hz. Peygaınber'e şeytanların getirdiği, dolayısıyla onun bir kâhin olduğu iddialarında bulunmuşlardı Allah bu iddiaları reddetmiş ve şöyle buyurmuştur:

“Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Bu onlara düşmez, zaten buna güçleri de yetmez. Şüphesiz onlar, vahyi işitmekten kesinlikle uzak tutulmuşlardır. (Şuara, 26/210-212)

Bu ayetlerde ise şeytanların Hz. Peygamber'e yaklaşamayacakları belirtilmekte ve kimlere yaklaşabilecekleri açıklanmaktadır. Şeytanlar ancak çok yalan söyleyen, iftira atan, sahtekâr, günah işlemekten çekinmeyen kimselere, yani kendilerine uygun karaktere sahip olanlara yanaşırlar.

Cinlerden bir kabile olan şeytanların Hz. Muhammed(a.s.m) gibi hakikat-bîn bir insana gelip onu aldatamayacaklarını, onların aldatacakları kimseler fasık, günahkâr, yalancı olanlar olduğu bildirilmektedir. Çünkü şeytanlar da, Hz. Muhammed(a.s.m)’in selim fıtratı, sağlam kalbi, mükemmel aklı, güvenilir karakteri, gerçeği yalandan ayıran vicdan ve feraseti, uyduracakları yalanlara prim vermeyeceğini çok iyi bilirler. Onun için müşterilerini yalancı günahlara düşkün, karaktersiz, vicdanı bozuk kâhin ve benzeri kimselerden seçerler.

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 09-10-2009
2,536 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  4. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content