ŞIMARIKLAR

11/ HÛD -9- Ve Şâyet insana tarafımızdan bir rahmet tattırır, sonra da onu kendisinden geri alırsak, şüphesiz o ümîdsiz ve nankör bir kimse olur.
10- Ve Şâyet ona dokunan bir sıkıntıdan sonra bir ni'met tattırırsak, "Artık benden bütün kötülükler silinip gitti." der, mutlaka böbürlenir ve şımarır.
11- Ancak (her iki hâlde de) sabır gösterip iyi ameller işleyenler müstesnâdır. İşte onlara bir mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır.
116- Sizden önceki asırlarda yeryüzündeinsanları bozgunculuktan alıkoyacak fazîlet sâhibi kimseler bulunsaydı ya. Fakat onların içinden kurtardığımız pek az kimse bunu yaptı. O zulmedenler ise şımartıldıkları refâhın peşine düştüler ve hepsi de suçlu oldular.
17/ EL-İSRÂ -16- Biz bir ülkeyi yok etmek istediğimiz zaman, şımarık varlıklılarına emrederiz, onlar itâat etmeyip orada kötülük işlerler. Böylece, o ülke helâka müstahak olur, Biz de onu yerle bir ederiz.
23/ EL-MÜ'MİNÛN -33- Onun kavminden, kafir olup ahirete ulaşmayı inkar eden ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz varlıklı kişiler: "Bu, dediler, sadece sizin gibi bir insandır; sizin yediğinizden yer, sizin içtiğinizden içer."
34- "Gerçekten, tıpkı kendiniz gibi bir beşere itâat ederseniz herhâlde ziyân edersiniz."
35- "Size, öldüğünüz, toprak ve kemik yığını hâline geldiğinizde, mutlak sûrette sizin (tekrâr) meydâna çıkarılacağınızı mı vaad ediyor?"
36- "Heyhât o size vaad edilen şey ne kadar uzak!"
37- "Dünyâ hayâtından başka gerçek yoktur. (Kimimiz) ölürüz, (kimimiz) yaşarız; bir daha diriltilecek değiliz."
38- "Bu adam, sâdece ALLÂH hakkında yalan uyduran bir kimsedir; biz O'na inanmıyoruz."
39- O Peygamber: "Rabbim, dedi, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol!"
40- ALLÂH şöyle buyurdu: "Pek yakında onlar pişman olacaklar!"
41- Nitekim, Hakk tarafından korkuç bir ses yakalayıverdi onları! Kendilerini hemen çepeçevre kuşattık. Zâlimler topluluğunun canı cehenneme!
34/ SEBE' -34- Biz herhangi bir memlekete tehlikeyi haber veren bir uyarıcı gönderdikse, mutlaka oranın refâh ile şımartılmış olanları: "Biz sizin gönderildiğiniz şeyleri tanımayız." dediler.
35- Ve yine dediler ki: "Biz malca da daha çoğuz, evlâdça da, bize azâb edilmez."
36- De ki: "Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine sıkar. Fakat insanların çoğu bilmezler."
40/ EL-MÜ'MİN -74- O ALLÂH'dan başkaları (nerede denilecek). Onlar da diyecekler ki: "Hepsi bizden uzaklaşıp gittiler. Daha doğrusu biz bundan önce hiçbir şeye ibâdet etmiyormuşuz." İşte ALLÂH, o kâfirleri böyle şaşırtır.
75- Bunun sebebi şudur: Çünkü siz yeryüzünde haksız yere seviniyor ve güveniyordunuz.
43/ EZ-ZUHRUF -23- Ey Muhammed! Yine böyle biz senden önce de hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, mutlaka oranın şımarık varlıklı kimseleri: "Biz babalarımızı bir dîn üzerinde bulduk, biz de onların izlerine uyarız." dediler.
24- Gönderilen uyarıcı; "Eğer size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dîn'den daha doğrusunu getirmişsem de mi bana uymazsınız?" deyince, onlar: "Gerçekten biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz." dediler.
25- Biz de onlardan intikam aldık. Bak Peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl oldu!
56/ EL-VÂKI'A -41- Solun adamları, nedir o solcular!
42- İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar şu içinde,
43- Kapkara dumandan bir gölge altındadırlar.
44- Ki ne serindir, ne de faydalı.
45- Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefâhete dalmışlardı.
46- Büyük günâhı işlemekte ısrâr ediyorlardı.
47- Ve diyorlardı ki: "Biz ölüp, toprak ve kemik yığını olduktan sonra, biz mi bir daha diriltileceğiz?"
48- "Önceki atalarımızda mı?"
49- De ki: "Öncekiler ve sonrakiler"
50- "Belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır."

ŞİMŞEK

24:43. Görmez misin ki Allâh bulutları (dilediği yere) sürüklüyor; sonra onları biraraya getirip üstüste yığıyor. İşte görüyorsun ki bunlar arasında yağmur çıkıyor. O, gökten, sanki oradaki dağlardan da dolu indirir. Artık onu dilediğine isabet ettirir; dilediğinden de onu uzak tutar; bu bulutlardan çıkan şimşeğin parıltısı nerdeyse gözleri alır!
30:24. Yine O'nun âyetlerindendir ki, size hem korku ve hem de umut vermek için şimşeği gösteriyor. Ve gökten bir su indiriyor da onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat veriyor. Şüphesiz ki bunda aklını kullanacak bir kavim için nice ibretler vardır.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
S - Ş
Gönderi tarihi: 20-11-2008
1,585 kez okundu
Block title
Block content