SEYAHAT & İBRET ALMAK

3/ ÂL-İ İMRÂN -137- Muhakkak ki sizden önce birçok olaylar, şerîatler gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin, dolaşın da yalancıların sonunun nasıl olduğunu bir görün.
29/ EL-ANKEBÛT -20- De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın da, ALLÂH ilk baştan nasıl yaratmış bakın. İşte ALLÂH bundan sonra (aynı şekilde) âhiret hayâtını da yaratacaktır." Gerçekten ALLÂH her şeye Kadîr'dir.
30/ ER-RÛM -9- Onlar, yeryüzünde gezmediler mi ki, kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş baksınlar? Onlar, kendilerinden daha güçlüydüler. Toprağı sürmüşler ve onu, bunların i'mâr ettiklerinden daha çok i'mâr etmişlerdi. Onlara da Peygamberleri delillerle gelmişlerdi. Demek ALLÂH onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar, kendilerine zulmediyorlardı.
35/ FÂTIR -44- Yeryüzünde gezip bir bakmadılar mı, kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş? Hâlbûki onlar, bunlardan daha kuvvetliydiler. Ne göklerde ve ne de yerde hiçbir şey ALLÂH'ı âciz bırakamaz. Çünkü o her şeyi bilendir, her şeye Kadîr olandır.
40/ EL-MÜ'MİN -82- Daha yeryüzünde gezip de bir bakmazlar mı? Kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş? Onlar kendilerinden hem daha çok, hem de kuvvetçe ve yeryüzündeki eserlerinin sağlamlığı bakımından daha çetindiler. Öyle iken o kazandıkları şeyler, kendilerini kurtaramadı.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
S - Ş
Gönderi tarihi: 20-11-2008
1,485 kez okundu
Block title
Block content