SEBZE & MEYVELER & BİTKİLER & BESİNLER

SEBZE & MEYVELER & BİTKİLER & BESİNLER

2/ el-Bakara -61- Hani bir zamanlar, "Ey Mûsâ, biz tek çeşit yemeğe asla katlanamayacağız, yeter artık bizim için Rabbine duâ’ et de bize yerin yetiştirdiği şeylerden; sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın" dediniz.

261- Mallarını ALLÂH yolunda harcayanların durumu, yedi başak verip her birinde yüz tane bulunan bir başağın haline benzer. ALLÂH dilediğine kat kat fazlasını da verir. ALLÂH’ın lütfu geniştir, ilmi her şeyi kaplar.

266- Sizden herhangi biriniz hiç arzu eder mi ki: Kendisinin hurmalığı ve üzüm bağı bulunsun: Bahçede dereler akıyor, içinde her türlü mahsûlü bulunuyor. Ama kendisinin üstüne de ihtiyarlık çökmüş ve elleri ermez, güçleri yetmez, bakıma muhtaç küçük çocukları var. Derken ateşli bir kasırga kopsun da bağı kasıp kavursun? İşte ALLÂH âyetlerini size böyle apaçık bildirir. Olur ki iyi düşünürsünüz.

6/ el-En’âm -99- Gökten su indiren O’dur. Sonra Biz onunla her çeşit bitkiyi çıkarırız. O bitkiden bir filiz, ondan da büyüyüp birbirinin üstüne binmiş taneler, başaklar çıkarırız. Hurma tomurcuklarından sarkan salkımlar, üzüm, zeytin ve nar bahçeleri yetiştiririz. Bunlardan kimi birbirine benzer, kimi benzemez. Her birinin meyvesine, bir ilk meyve verdiğinde bir de tam olgunlaştıkları zaman bakın! Elbette bütün bunlarda îmân edecekler için alınacak birçok dersler vardır. 

141- Asmalı asmasız (çardaklı çardaksız) bağ ve bahçeleri, mahsûlleri, çeşit çeşit hurma ve ekinleri, birbirine şekil ve renk yönünden benzer, tat bakımından benzemez tarzda yaratıp yetiştiren hep O’dur. Her biri mahsûl verince ürününden yeyin, devşirildiği gün hakkını (öşrünü) da verin, isrâf etmeyin, çünkü O müsrifleri sevmez.

7/ el-A’râf -57- O, rüzgârları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir. Nihayet rüzgârlar ağır bulutları yüklendiği vakit, onları ölü bir belde (yi diriltmek) için sevk ederiz de oraya suyu indiririz. Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız. İşte ölüleri de öyle çıkaracağız. Ola ki ibretle düşünürsünüz.

13/ er-Ra’d -4- Dünyada birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, dallı veya dalsız hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı su ile sulanmaktadır. Bununla beraber yemede Biz onların bazısını bazısından daha üstün, daha kaliteli kılarız. Elbette bunlarda aklını kullanan kimseler için alacak nice dersler, nice ibretler vardır.

16/ en-Nahl -10- O, gökten sizin için su indirendir. İçilecek su ondandır. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla meydana gelir.

11- ALLÂH o su ile size; ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Elbette bunda düşünen bir kavim için bir ibret vardır.

18/ el-Kehf -32- Onlara şu iki kişinin hâlini misâl getir: Onlardan birine iki üzüm bağı lûtfettik, bağların etrâfını hurma ağaçları ile donattık ve bahçelerin arasında da ekin bitirdik.

19/ Meryem -23- Derken doğum sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya zorladı. “N’olaydım, keşke bu iş başıma gelmeden öleydim, adı sanı unutulup gitmiş biri olaydım!”

25-“Haydi, hurma dalını kendine doğru silkele, üzerine taze hurmalar dökülsün.”

21/ el-Enbiyâ -47- Biz kıyamet günü için doğru terâziler kurarız, hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Yapılan amel, bir hardal tânesi ağırlığınca da olsa, onu getirir (tartıya koyarız). Hesap görenler olarak da Biz kâfiyiz.

23/ el-Mü’minûn -19-20- O su ile sizin için hurma ve üzüm bağları yetiştirdik ki onlarda size çok faydalar vardır, onlardan yersiniz de. Tûrı Sinâ'da (dahi) yetişen bir ağaç da meydana getirdik ki, bu ağaç, hem yağ, hem de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri (zeytin) verir.

26/ eş-Şu’arâ -146-147-148- Siz buradaki bahçelerde, pınar başlarında, ekinlerde, meyveleri olgunlaşmış hurmalıklarda güven içinde bırakılacak mısınız?

27/ en-Neml -60- Yahud gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip, onunla, ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? ALLÂH ile birlikte başka ilâh mı var? Hayır, onlar (ALLÂH’a) eş tutan bir kavimdir.

34/ Sebe’ -16- Fakat onlar (şükürden yüz çevirdiler) bakmadılar. Biz de üzerlerine kükremiş, Arim Selini salıverdik ve o güzelim iki bahçelerini buruk yemişli, ılgınlık ve içinde biraz da sidir(*)ağacı bulunan iki harâb bahçeye çevirdik.

*Arabistan’ın en makbûl ağaçlarından olmak üzere ma’ruftur. (Elmalılı Tefsiri)

36/ Yâsîn -34- Orada üzüm bağları ve hurmalıklar yaptık, orada pınarlar fışkırttık.

37/ es-Sâffât -62- İkram olarak bu mu yoksa zakkum ağacımı daha güzeldir?

146- Üzerine kabak cinsinden bir ağaç bitirdik.

50/ Kâf -9-10- Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilen ekinler, salkım salkım meyveleriyle ulu hurma ağaçları yetiştirdik.

55/ er-Rahmân -11-12- Orada meyve çeşitleri, salkımlarla dolu hurma ağaçları, saplı ve yapraklı hubûbât ve hoş kokulu bitkiler vardır.

37- Gök yarılır da, yağ gibi eriyip ateş kırmızısı bir gül oluverir.

68- Bunlarda da meyveler, hurmalar, narlar.

56/ el-Vâkı’a -28- Düzgün kiraz ağacı.

29- Salkımlarla dolu muz ağaçları arasındadırlar.

76/ el-İnsân -5- İyiler ise, katkısı kâfur olan içecekler dolu bir kadehten içerler.

17- Orada kendilerine, katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kâseden içirilir.

80/ Abese -24-25-26-27-28-29-30-31- Hele, insan, yiyeceklerinin kaynağına bir baksın: Biz yağmuru gökten şırıl şırıl döktük. Sonra nebat bitsin diye, toprağı iyice sürdük, orada hubûbâtlar, taneler, üzümler ve yoncalar, zeytinler ve hurmalar, ağaçları gür ve sık bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik.

95/ et-Tîn -1- İncir ve zeytine yemin olsun.

(Bkz: ACIKINCA YEMEK YEMEĞE DAİR)

 

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
S - Ş
Gönderi tarihi: 20-11-2008
2,550 kez okundu
Block title
Block content
EVREN (doğrulanmadı)

KURAN'A İNANMAYANLAR DERİM Kİ; KENDİNİZE ACINACAK HALDESİNİZ DE HABERİNİZ YOK..