"Sana baş eğerek biat edenler Allah'a baş eğip biat etmiş sayılırlar..." (Fetih 48/10) ayetini açıklar mısınız? Allahtan başkasına baş eğilir mi?

Şüphesiz sana baş eğerek ellerini verenler (biat edenler), Allah'a baş eğip el vermiş sayılırlar. Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Verdiği bu sözden dönen, ancak kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene, Allah büyük ecir verecektir. (Fetih 48/10).

Ayet-i kerimede baş eğerek biat etmeleri Peygambere itaat etmeleri şeklinde anlamak gerekir. "Kim Peygambere (s.a.v) itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur."(Nisa, 4/80) ayeti de buna delildir. Resulü Ekrem'e (s.a.v) biat ve ona itaat etmekten maksat, Allah'a biat ve onun emirlerini yerine getir­mektir. Ashab-ı Kiram yardım ve onu müdafa hususunda ölünceye kadar savaşmak ve o dönemde İslama düşman olan Kureyşlilerden kaçmamak üzere Rasulü Ekrem'e biat etmişler­dir.

İnsanların elleriyle birlikte Allah'ın elinin zikredilmesinde ise müşakele sanatı vardır. El kelimesinin Allah'a isnadı sırf olayı hayalde canlandırmak içindir. "Yed" (el) ifadesi müslümanlara Allah'an gelecek galibiyet, yardım ve hidayet olarak da açıklanmıştır.(bkz. Elmalılı, ilgili ayetin tefsiri)

Onlar Allahın dinini üstün kılmak için Hz. Peygambere itaat edeceklerini beyan etmeleri neticesinde dünyada galibiyet ahirette de Cennet ile mükafatlandıracaktır.

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 14-10-2011
2,198 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content