SADAKA

SADAKA (*)

*Allâh rızası için fakirlere verilen mal, para, ilim gibi insanın muhtaç olduğu herhangi bir şeye sadaka denir. Sadaka farz, nâfile bütün yardımlara şâmil olduğu için, zekâta da sadaka denilmektedir. Fakat sadaka deyince, ilk akla gelen nâfile sadakalardır. Sadaka vermekte, dünyevî ve uhrevî pek çok faydalar vardır. Bu faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Sadakalar günahlara keffaret, Cehennem ateşine karşı siperdir. Peygamber Efendimiz-sallâllâhüaleyhivesellem-, bu hususta şöyle buyurmuştur: Bir hurma ile de olsa sadaka verin. Çünkü o bir hurma, açlığı giderir. Su ateşi söndürdüğü gibi hatâları da söndürür, yok eder." "Bir hurmanın yarısı ile bile olsa Cehennem ateşinden korunun. Onu da bulamazsanız, tatlı ve güzel söz söyleyin. (Bu da sadaka yerini tutar)."

2- Sadakalar kıyamette, sahibini mahşer gününün dehşetinden korur. Peygamberimiz- sallâllâhüaleyhivesellem- bu hususu şu şekilde belirtmişlerdir:

"Kıyamet günü hesap görülünceye kadar, herkes sadakasının gölgesinde olacaktır."

3- Sadakalar Cenâb-ı Hakk`ın gazabını da söndürür. Hadîste: "Gizli sadaka, Azîz ve Celîl olan Allâh Teâlâ`nın gazabını teskîn eder" buyrulmuştur.

4- Sadakalar belâ ve musîbetleri de def`ederler. Peygamberimiz -sallâllâhüaleyhivesellem-

"Sadaka, belâları def`eder" buyurmuştur. İnsan, kendisinden bir şeyler isteyen kimseyi boş çevirmemeli, elinden geldiğince ona bir şeyler vermeye çalışmalıdır. Resûlullah Efendimizin şu îkazını hiçbir zaman unutmamalıdır: "Sâil (dilenci) sâdık olup, cidden muhtaç halde ise, onu kovan felâh bulmaz." Hazreti Îsâ -aleyhisselâm-: "İsteyen kimseyi eli boş çeviren eve, bir hafta melekler uğramaz" buyurmuştur. Peygamber Efendimiz, bir muhtaca vereceği sadakayı bizzat kendi eliyle verir, araya başka birini vâsıta kılmazdı. Sadakanın gizli verilmesi efdâldir. Nitekim Peygamber Efendimiz -sallâllâhüaleyhivesellem-: "Üç şey iyilik hazînelerindendir. Biri de verdiği sadakayı gizlemektir" buyurmuştur. Kur`ân-ı Kerîmde de sadakalar gizli verilmeğe teşvîk edilmiştir: "Eğer sadakaları gizler ve gizlice fakirlere verirseniz; işte bu sizin için daha hayırlıdır." (el-Bakara, 271). Sadakayı gizli vermenin en mühim faydası, sadakayı verenin riyâdan kurtulmasıdır. Ayrıca, sadaka alanın da şeref ve haysiyeti rencide olmaktan korunmuş olacaktır. (www.sorularlaislamiyet.com)

-Tasadduk (a.i.sadk’dan.c:tasaddukat); sadaka olarak verme, verilme.

2/ el-Bakara -263- Bir tatlı dil ve kusurları bağışlamak, arkasından ezâ ve gönül bulantısı gelecek bir sadakadan daha hayırlıdır. ALLÂH, hiçbir şeye muhtaç değildir, Halîmdir, yumuşak davranır.

264- Ey îmân edenler! Sadakalarınızı, başa kakmak, gönül kırmakla boşa gidermeyin. O adam gibi ki, insanlara gösteriş için malını dağıtır da ne ALLÂH'a inanır, ne âhiret gününe. Artık onun hâli, bir kayanın haline benzer ki, üzerinde biraz toprak varmış, derken şiddetli bir sağnak inmiş de onu yalçın bir kaya hâlinde bırakıvermiş. Öyle kimseler, kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. ALLÂH, kâfirler topluluğunu doğru yola iletmez.

271- Sadakaları açıkça verirseniz o, ne iyi olur; yok eğer onları gizler de fakirlere öyle verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızın birçoğunun bağışlanmasına sebep olur. Bilin ki, ALLÂH, her ne yaparsanız hepsinden haberdardır.

273- Sadakalarınızı, kendilerini ALLÂH yoluna adamış olan fakirlere veriniz. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmaya güç yetiremezler. Utangaç olduklarından dolayı, bilmeyenler, onları zengin sanırlar. Oysa sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük yapıp kimseden bir şey de isteyemezler. Ne türden bir iyilik yaparsanız, şüphe yok ki, ALLÂH onu bilir.

9/ et-Tevbe -75- İçlerinden, “Eğer ALLÂH bize lütuf ve kereminden verirse mutlaka bol bol  sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz” diye ALLÂH’a söz verenler de vardır.

76- ALLÂH ihsân ve ikramından onlara istediklerini verince cimrilik edip yüz çevirdiler. Zâten onlar yan çizip duruyorlardır.

*SADAKA VERENLERİN NİTELİKLERİ

2/ el-Bakara -262- ALLÂH yolunda mallarını infak eden, sonra verdiklerinin arkasından başa kakmayı, gönül incitmeyi uygun görmeyen kimselerin Rableri yanında mükâfatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar, üzülmeyeceklerdir.

274- Mallarını gece ve gündüz, gizlice ve açıkça infak edenler yok mu, işte onların Rableri katında ecir ve mükâfatları vardır. Ve onlara herhangi bir korku yoktur, onlar hiçbir zaman mahzûn da olmazlar.

9/ et-Tevbe -99- Yine Bedevîlerden kimi de vardır ki, ALLÂH'a ve âhiret gününe inanır ve harcadığını ALLÂH katında yakınlıklara ve Peygamber'in duâlarını almaya vesîle sayar. Gerçekten de bu, onlar için bir yakınlıktır. ALLÂH onları rahmeti içine koyacaktır. Şüphesiz ki, ALLÂH bağışlayıcıdır ve rahmet edicidir.

12/ Yûsuf -88- Sonra (Mısır'a gidip) onun huzûruna girince, dediler ki: "Ey şanlı vezîr! Biz ve çoluk çocuğumuz sıkıntı içindeyiz. Pek az bir sermâye ile geldik. Sen bize yine ölçek (zâhire) ver, ayrıca sadaka da ihsân eyle. Çünkü ALLÂH sadaka verenleri muhakkak mükâfatlandırır."

57/ el-Hadîd -18- Şüphesiz sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve ALLÂH'a güzel bir ödünç verenlere, verdikleri kat kat artırılır ve onlara şerefli bir mükâfat vardır.

92/ el-Leyl -5- Bundan böyle her kim malını hayır için verir ve korunursa,

6- Ve en güzel olanı doğrularsa,

7- Biz onu en kolay yola muvaffak kılacağız.

8- Kim de cimrilik eder ve kendini hiçbir şeye ihtiyacı kalmamış görür.

9- Ve en güzeli de yalanlarsa,

10- Onu da en zor yola hazırlarız.

17-18- Temizlenmek üzere malını hayra veren iyiler ondan(ateşten)uzak tutulur.

(Bkz: ZEKÂT & ÖŞÜRİNFÂK(ALLÂH YOLUNDA HARCAMAK & KARZ-I HASEN)

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
S - Ş
Gönderi tarihi: 20-11-2008
2,945 kez okundu
Block title
Block content