RIZIK

10/ YÛNUS -31- De ki: 'Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hâkimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor?' 'ALLÂH' diyecekler. De ki: 'O hâlde ALLÂH'a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız?'
11/ HÛD -6- Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı ALLÂH'a âit olmasın. Her birinin (dünyâda) duracakları yeri de, (öldükten sonra) emâneten konulacakları yeri de O bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta (Levh-i mahfûz'da yazılı) dır.
13/ EL-RA'D -26- ALLÂH rızkı dilediğine bol verir, (dilediğine de) kısar. Onlar ise dünyâ hayâtı ile sevinmektedirler. Hâlbûki dünyâ hayâtı, âhiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibârettir.
16/ EN-NAHL -71- ALLÂH rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta hep eşit olsunlar. Şimdi ALLÂH'ın ni'metini mi inkâr ediyorlar?
17/ EL-İSRÂ -31- Geçim endîşesi ile çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da, sizi de Biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günâhtır.
20/ TÂ HÂ -124- Kim de benim zikrimden yüz çevirirse onun sıkıntılı bir hayâtı olacak ve Biz onu, kıyâmet günü kör olarak haşredeceğiz.
42/ EŞ-ŞÛRÂ -12- Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğine rızkı bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir.
51/ EZ-ZÂRİYÂT -22- Gökte rızkınız ve size vaad olunan şeyler vardır.
65/ ET-TALÂK -2- Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun, yâhûd onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki âdil kimseyi şâhid tutun. Şâhidliği ALLÂH için dosdoğru yapın. İşte bununla ALLÂH'a ve âhiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim ALLÂH'a karşı gelmekten sakınırsa ALLÂH ona bir çıkış yolu açar.
3- Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim ALLÂH'a tevekkül ederse, O kendisine yeter. Şüphesiz ALLÂH emrini yerine getirendir. ALLÂH her şeye bir ölçü koymuştur.

RIZIK BELLİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE VERİLİR


42/ EŞ-ŞÛRÂ -27- Eğer ALLÂH rızkı kullarına bol bol verseydi, mutlaka yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat O dilediğini belli bir ölçüye göre indiriyor. Şüphesiz ki O, kullarından haberdârdır, onları hakkıyla görür.

ALLÂH RIZKI DİLEDİĞİNE AÇAR DİLEDİĞİNE DARALTIR


42/ EŞ-ŞÛRÂ -12- Göklerin ve yerin kilitleri O'na âittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki O, her şeyi hakkıyla bilir.

RIZIK TALEP ETMEK


29/ EL-ANKEBÛT -17- 'Siz ALLÂH'ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. ALLÂH'ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyle ise rızkı ALLÂH'ın katında arayın. O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.'
30/ ER-RÛM -23- Geceleyin uyumanız ve gündüzün onun lûtfundan istemeniz de O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.
62/ EL-CUM'A -9- Ey îmân edenler! Cum'a günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen ALLÂH'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.
10- Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve ALLÂH'ın lûtfundan nasîbinizi arayın. ALLÂH'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.
Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
R
Gönderi tarihi: 20-11-2008
2,413 kez okundu
Block title
Block content