PEYGAMBERLERİN İLÂHİ LÜTFA NÂİL OLMALARI

11/ HÛD -58- Helâk emrimiz gelince, Hûd'u ve berâberindeki îmân etmiş olanları, tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları ağır bir azâbtan kurtardık.
66- (Helâk) emrimiz geldiğinde Sâlih'i ve berâberindeki îmân etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle helâktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sâhibidir, hüküm ve hikmet sâhibidir
94- (Azâb) emrimiz gelince, Şu'ayb'ı ve onunla birlikte îmân edenleri, katımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç (uğultulu) ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çökekaldılar.
12/ YÛSUF -100- Ana babasını tahtın üzerine çıkardı. Hepsi ona (Yûsuf'a) saygı ile eğildiler. Yûsuf dedi ki: 'Babacığım! İşte bu, daha önce gördüğüm rüyânın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytân benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden getirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim, dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz O, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir.'
19/ MERYEM -49- İbrâhîm, onları da onların taptıklarını da terk edince ona İshâk ile Ya'kûb'u bağışladık ve her birini Peygamber yaptık.
51- Kitapta, Mûsâ'yı da an. Şüphesiz o seçkin bir insan idi. Bir Resûl, bir nebî idi.
20/ TÂ HÂ -36- ALLÂH şöyle dedi: 'İstediğin sana verildi ey Mûsâ!'
21/ EL-ENBİYÂ -83- Eyyûb da'Başıma bir belâ geldi, Sana sığındım. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin' diye nidâ etti.
84- Biz de onun duâsını kabûl edip kendisinde dert nâmına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona âilesini ve kaybettikleriyle bir mislini daha vermiştik.
93/ ED-DUHA' -5- Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnûd olacaksın.
108/ EL-KEVSER -1- Şüphesiz Biz sana Kevseri verdik.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
P
Gönderi tarihi: 20-11-2008
1,744 kez okundu
Block title
Block content