PEYGAMBERLER BİRER İNSANDIR

14/ İBRÂHÎM -11- Peygamberleri onlara dedi ki: 'Biz ancak sizin gibi birer insanız. Fakat ALLÂH kullarından dilediğine (Peygamberlik) ni'metini bahşeder. ALLÂH'ın izni olmadıkça bizim size bir delîl getirmemiz haddimize değil. Mü'minler ancak ALLÂH'a tevekkül etsinler.'
17/ EL-İSRÂ -90-91-92-93- Dediler ki: 'Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça, yâhûd senin hurmalardan, üzümlerden oluşân bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça, yâhûd iddiâ' ettiğin gibi, gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe, yâhûd ALLÂH'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe, yâhûd altından bir evin olmadıkça, ya da göğe çıkmadıkça sana aslâ inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz.' De ki: 'Rabbimi tenzîh ederim. Ben ancak Resûl olarak gönderilen bir beşerim.'
94- İnsanlara hidâyet (Kur'ân) geldikten sonra onların îmân etmelerine ancak, 'ALLÂH bir beşeri mi Peygamber olarak gönderdi?' demeleri engel olmuştur.
18/ EL-KEHF -110- De ki: 'Ben de ancak sizin gibi bir insanım, (Ne var ki) bana, ‘Sizin ilâh'ınız ancak bir tek ilâhtır' diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibâdette kimseyi ortak koşmasın.'
21/ EL-ENBİYÂ -7- Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri Peygamber gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sâhiblerine sorun.
23/ EL-MÜ'MİNÛN -23- Andolsun Biz, Nûh'u kendi kavmine Peygamber olarak gönderdik de, 'Ey kavmim! ALLÂH'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilâhınız yoktur. ALLÂH'a karşı gelmekten hâlâ sakınmaz mısınız?' dedi.
24- Bunun üzerine kendi kavminden inkâr eden ileri gelenler şöyle dediler: 'Bu ancak sizin gibi bir beşerdir, size üstünlük taslamak istiyor. Eğer ALLÂH dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık.'
25/ EL-FURKÂN -20- Senden önce gönderdiğimiz bütün Peygamberler de şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi. (Ey insanlar!) Sizi birbiriniz için imtihân aracı kıldık. (Bakalım) sabredecek misiniz? Rabbin hakkıyla görendir.
41/ FUSSİLET -6- De ki: 'Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilâhınızın yalnızca bir tek ilâh olduğu vahyediliyor. Artık O'na yönelin ve O'ndan bağışlanma dileyin. ALLÂH'a ortak koşanların vay hâline!'

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
P
Gönderi tarihi: 20-11-2008
1,316 kez okundu
Block title
Block content