PEYGAMBER (ALEYHİSSELAM) İLE KONUŞMA ÂDÂBI

PEYGAMBER -aleyhisselâm- İLE KONUŞMA ÂDÂBI

24/ en-Nûr -63- (Ey mü’minler!) Peygamberi kendi  aranızda çağırır gibi çağırmayın. İçinizden, birini siper ederek sıvışıp gidenleri muhakkak ki ALLÂH bilmektedir. Bu sebeple, O'nun emrine aykırı davrananlar, başlarına bir belâ gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azab isâbet etmesinden sakınsınlar.

49/ el-Hucurât -2- Ey îmân edenler! Seslerinizi, Peygamber’in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber’e yüksek sesle bağırmayın, yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider.

3- ALLÂH'ın elçisinin huzûrunda seslerini kısanlar, şüphesiz ALLÂH'ın kalblerini takvâ ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır.

4- (Resûlüm!) Sana odaların arkasından bağıranların çokları, aklı ermez kimselerdir.

5- Eğer onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Bununla beraber ALLÂH çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

58/ el-Mücâdele -8- Gizli konuşmaktan men’edildikten sonra yine o men’edildikleri şeyi yapmaya kalkışarak günah, düşmanlık ve Peygamber'e karşı gelmek hususunda gizlice konuşanları görmedin mi? Onlar sana geldikleri zaman seni, ALLÂH'ın selâmlamadığı bir tarzda selâmlıyorlar. Kendi içlerinden de "bu söylediklerimiz yüzünden ALLÂH'ın bize azab etmesi gerekmez miydi?" derler. Cehennem onlara yeter. Oraya gireceklerdir, ne kötü dönüş yeridir orası!

(Bkz: “RÂİN” DEMEYİN, “UNZURN” DEYİN! & HABT-I A’MÂL)

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
P
Gönderi tarihi: 20-11-2008
1,401 kez okundu
Block title
Block content