PEYGAMBERLERİN GÖNDERİLMESİ

2/ EL-BAKARA -119- Şüphesiz Biz seni hakk ile, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemlik olanlardan sorumlu tutulacak değilsin.
151- Nitekim kendi aranızdan, size âyetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir Peygamber gönderdik.
4/ EN-NİSÂ -170- Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden hakk'kı getirdi. O hâlde kendi iyiliğiniz için îmân edin. Eğer inkâr ederseniz bilin ki, göklerdeki her şey, yerdeki her şey ALLÂH'ındır. ALLÂH hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir.
5/ EL-MÂİDE -19- Ey kitap ehli! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada 'Bize ne müjdeleyici bir Peygamber geldi, ne de bir uyarıcı' demeyesiniz diye, işte size (hakikatı) açıklayan elçimiz (Muhammed) geldi. (Evet,) size bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. ALLÂH her şeye hakkıyla gücü yetendir.
10/ YÛNUS -74- Sonra, onun ardından birçok Peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Onlara apaçık mûcizeler getirdiler. Fakat onlar önceden yalanlamakta oldukları şeye inanacak değillerdi. İşte Biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz.
13/ EL-RA'D -30- (Ey Muhammed!) Böylece seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki, onlar Rahmân'ı inkâr ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki: 'O, benim Rabbimdir. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben yalnız O'na tevekkül ettim, dönüşüm de yalnız O'nadır.'
14/ İBRÂHÎM -5- Andolsun, Mûsâ'yı da, 'Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara ALLÂH'ın (geçmiş milletleri cezâlandırdığı) günlerini hatırlat' diye âyetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.
36/ YÂSİN -2-3-4- (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur'ân'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere (Peygamber) gönderilenlerdensin.
42/ EŞ-ŞÛRÂ -51- ALLÂH bir insanla ancak vahiy yoluyla, yâhûd perde arkasından konuşur. Yâhûd bir elçi gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz O yücedir, hüküm ve hikmet sâhibidir.
73/ EL-MÜZEMMİL -15- (Ey Mekkeliler!) Şüphesiz Biz size üzerinize şâhidlik edecek bir Peygamber gönderdik. Nitekim, Fir'avn'a da bir Peygamber göndermiştik.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
P
Gönderi tarihi: 20-11-2008
2,177 kez okundu
Block title
Block content