PEYGAMBER LER TEBLİĞ GÖREVİ İÇİN ÜCRET İSTEMEZLER

6/ el-En’âm -90- İşte, o Peygamberler, ALLÂH’ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların tuttuğu yola uy. De ki: “Bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O(Kur’ân), bütün âlemler için ancak bir uyarıdır.”

10/ Yûnus -72- Eğer yüz çeviriyorsanız, sizden zâten hiçbir ücret istemedim. Benim ücretim, ancak ALLÂH’a aittir. Bana müslümanlardan olmam emredildi.”

11/ Hûd -29- “Ey kavmim! Buna karşı ben sizden herhangi bir mal da istemiyorum. Benim mükâfatım ancak ALLÂH’a aittir. Ben o îmân edenleri (teklifinize uyarak) kovacak da değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizin bilgisizce davranan bir toplum olduğunuzu görüyorum.”

51- “Ey kavmim! Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, ancak beni yaratana aittir. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?”

23/ el-Mü’minûn -72- Ey Muhammed! Yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun (da inanmıyorlar)? Rabbinin karşılığı daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

26/ eş-Şu’arâ -109- Nûh;“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan ALLÂH’a aittir.”

127- Hûd; “Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan ALLÂH’a aittir.”

145- Sâlih;“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan ALLÂH’a aittir.”

164- Lût;“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan ALLÂH’a aittir.”

180- Şu’ayb;“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan ALLÂH’a aittir.”

36/ Yâsîn -20- O sırada şehrin tâ ucundan bir adam koşarak geldi ve: "Ey kavmim! İtâat edin o elçilere!"

21- " İtâat edin sizden hiçbir ücret istemeyen o zât’lara ki, onlar hidâyete ermişlerdir."

42/ eş-Şûrâ -23- İşte bu ALLÂH’ın, inanıp sâlih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki: “Ben buna (yaptığım tebliğ görevine) karşılık sizden, akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum.” Kim güzel bir iş yaparsa, onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz ALLÂH, çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.

(Bkz: DANÎN)

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
P
Gönderi tarihi: 20-11-2008
1,674 kez okundu
Block title
Block content