Maide Suresi 77. Ayette geçen “Ey kitap ehli! Dininizde haksız yere aşırı gitmeyin.” ile ne demek isteniyor?

 

Ayetin meali: “De ki: Ey kitap ehli! Dininizde haksız yere aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve böylece doğru yolu kaybetmiş bir kavmin keyiflerine uymayın." (Maide, 5/77)

- Bu ayette, Hristiyanların teslis akidesine eleştiri getirilmiştir. “Ey kitap ehli! Dininizde haksız yere aşırı gitmeyin” mealindeki ifadenin açılımı şöyledir: -Ey Hristiyanlar! İsa hakkında haksız bir şekilde bir yargı oluşturmayın. Bir kuldan başka bir şey olmayan İsa hakkında “Allah” veya “Allah’ın oğlu” deyip de haddi aşmayın. 

“Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve böylece doğru yolu kaybetmiş bir kavmin keyiflerine uymayın.” Melindeki ifadenin açılımı da şöyledir: Daha önce sizin aksinize İsa hakkında çok kötü şeyler söyleyen, annesini kötü kadın olarak lanse eden Yahudiler gibi  haktan uzaklaşmayın. Onların İsa’ya karşı kinleri onları doğru yoldan saptırdığı gibi, sizin de aşırı sevginiz sizi doğru yoldan saptırmasın. (krş. Taberi, Ebu’s-Suud, ilgili ayetin tefsiri)

- Bazı alimlere göre, “Ey Kitap ahli!” hitabı  hem Yahudilere hem Hristiyanlaradır. Buna göre, ayetin manası şöyledir: “Ey Yahudiler ve Hristiyanlar!  Dininizde aşırı gitmeyin. Yanlışlara kapılmayın. Kiminiz İsa’ya gayrı meşru bir çocuk nazarıyla bakarken kiminiz de onu Allah’ın oğlu olarak görüyor. Daha önceki kavimlerde de bu tür sapıklıklar olmuştu. Siz de onların yolundan mı gideceksiniz? Bu yaptığınız hatalarınızın cezası çok büyüktür. (krş. Beydavî, Ebu’s-Suud; İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri)

- Ayeti, Yahudilerin Hz. Üzeyr’i, Hristiyanların da Hz. İsa’yı Allah’ın oğlu olarak değerlendirmelerine karşı bir uyarı olarak da kabul edebiliriz.

Cenâb-ı Allah, Ehl-i kitabı bir defa daha bu büyük yanlıştan vazgeçmeye, kendisinin engin af ve mağfiretine sığınmaya davet etmekte, sapıklıkta ısrar etme­lerinin acı akıbetini haber vermekte, dinde aşırılığa kaçmaktan sakınmaya, sapan ve başkalarının da sapmasına yol açan kişiler tarafından dinin bir sömürü aracı ya­pılmasına fırsat vermemeye çağırmaktadır.

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 19-04-2013
1,397 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content