Maide suresi 119. ayeti kendinden önceki ve sonraki ayetlerle değerlendirdiğimizde Hristiyanların da Cennete gireceği sonucu çıkmamakta mıdır?

 

İlgili ayetin meali şöyledir:

“ Bunlardan sonra Allah buyurur ki: “Bu gün o gündür ki, doğruların doğruluğu kendilerine fayda verir. Onlara içinden ırmaklar akan cennetler var. Orada daimî kalırlar. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte büyük başarı ve mutluluk budur!”

Ayette en dikkat çekici kavram “sadakat/doğruluk”tur. Buradaki doğruluktan maksat özellikle itikadî doğruluktur. Teslis akidesine saplanmış Hristiyanlarda genel olarak böyle bir doğruluk ve sadakatin olmadığı açıktır. Bu sebeple, bu ayetten onların cennete gideceğine dair herhangi bir işaret sözkonusu değildir. Bundan önceki ayetlerin meali ise şöyledir:

“Hem Allah Teâlâ: “Ey Meryem oğlu İsa!” Sen mi insanlara “Beni ve annemi Allah’tan başka iki tanrı edinin” dedin? sorguladığı vakit o şöyle diyecek:ben“Hâşa! Sen şerikden ve her noksandan münezzehsin Ya Rabbî! Hakkım olmayan bir şeyi söylemem doğru olmaz, bana yakışmaz. Hem söylediysem malûmundur elbet. Benim varlığımda olan her şeyi Sen bilirsin, ama  Sen’in Zatında olanı bilemem. Bütün gaybleri hakkıyla bilen ancak Sen’sin. Sen ne emrettinse ben onlara, bundan başka bir şey söylemedim. Dediğim hep şu idi: “Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin.”“Ya Rabbî! Ben aralarında olduğum müddetçe onları kolladım. Fakat vakta ki Sen beni aralarından tutup aldın, onları görüp denetleyen yalnız Sen kaldın. Sen gerçekten her zaman, her şeye hakkıyla şahitsin.Eğer onları cezalandırırsan, şüphe yok ki onlar Sen’in kullarındır. Onları affedersen, aziz-u hakîm (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi) ancak Sen’sin.”(Maide, 116-118).

Bu ayetlerde konumuzla ilgili en dikkat çekici ifadeler -meal olarak şunlardır:

a. “Ey Meryem oğlu İsa!” Sen mi insanlara ‘Beni ve annemi Allah’tan başka iki tanrı edinin’  dedin?”Bu sert sorgulamada, Hristiyanların Hz. İsa’dan sonra yapıştıkları teslis akidesinin Allah’ın azametine dokunan cinsten olduğu, onun rızasını değil, gazabını celpettiği görülmektedir.

b. Hz. İsa Allah’ın bu sorusunu çok iyi anlıyor ve bunun affa kabil olmayan şirk olduğunu kabul ediyor ve buna göre cevap veriyor: “Hâşa! Sen şerikden ve her noksandan münezzehsin Ya Rabbî! Hakkım olmayan bir şeyi söylemem doğru olmaz, bana yakışmaz. Hem söylediysem malûmundur elbet...”

c. Hz. İsanın cevabının devamında yer alan “Sen ne emrettinse ben onlara, bundan başka bir şey söylemedim. Dediğim hep şu idi: “Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin.” şeklindeki ifadeleri, Hristiyanların  kendisinden sonra yoldan çıktıklarını vurgulamakta ve onların ahiret günü kurtuluşun akçesi olan sadakat ve doğruluğu kaybettiklerine işaret etmektedir.

d. Bu ayet grubunda yer alan belki de en dikkat çekici ifadeler Hz. İsa’nın şu sözleridir: “Eğer onları cezalandırırsan, şüphe yok ki onlar Sen’in kullarındır. Onları affedersen, aziz-u hakîm/üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi ancak Sen’sin”

Burada, ilk etapta onların af kapsamına alınabileceğini sezinlemek yanlış değildir, ancak, Kur’an ve sahih hadislerin genel hükümleri çerçevesinde meseleye bakıldığı zaman bunun doğru olmadığı görülecektir. Çünkü, şirkin asla af kapsamına alınamayacağı hususu pek çok ayette ifade edilmiştir.

Bazı alimlerin ifade ettiği gibi, Hz. İsa’nın “Eğer onları cezalandırırsan, şüphe yok ki onlar Sen’in kullarındır. Onları affedersen, izzet, hükmüm ve hikmet sahibi yalnız sensin” manasına gelen ifadesi, -onların hakikaten af kapsamına alınabileceğine bir işaret olmaktan  ziyade, her şeyi Allah’a havale etme edebini, onun mutlak iradesine teslimiyeti ve son sözün ona ait olduğunun idrakini gösteren bir ifadedir(krş. et-Tefsiru’l-kebir; el-Menar, ilgili ayetin tefsiri).

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 03-02-2012
2,181 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content