Kur’an’da hep helak olan kavimlerden bahsediliyor; neden Allah’ın buyruğunu tutan ve mutlu yasayan kavimler hiç anlatılmamış?

Peygamberlerin kavimleri genellikle isyan etmiş ve cezaya çarptırılmıştır. İnsanların isyana olan meyilleri olduğu gibi, kendileri gibi bir insan olduğunu gördükleri elçilere de teslim olmama temayülleri vardır. Bu açıdan insanoğlunun müjdelerden ziyade uyarılmaya ihtiyaçları vardır. Bu sebeple, kavimlerin helak öyküleri büyük önem arz etmektedir.

Bununla beraber, Kur’an’da kavimlerin helakinden bahsedilirken, peygamberlere iman etmiş olanların kurtuluşlarından da söz edilmektedir. Bu konuda şu ayetler misal olarak verilebilir:

“Biz Musa’yı ve onunla birlikte olanların hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini boğduk.”(Şuara, 26/65-66).

“Hülasa Biz de onu / Nuh’u ve yanındakileri o yükle dolu gemi içinde kurtardık. Arkasından geride kalanları da suda boğduk.”(Şuara, 26/119-120).

“Biz de onu / Lut’u ve ona uyanları tamamen kurtardık. Yalnız bir koca karı geride kalıp helâk edilenler arasında oldu. Sonra geridekileri hep imhâ ettik.”(Şuara, 26/170-172).

Ayrıca Hz. Yunus (as)’ın kavminin cezadan kıl payı kurtulduğuna işaret edilmiş ve insanlar bütün isyanlarına rağmen tövbe etmeleri halinde affedileceklerine dair müjde verilmiştir:

“Azap gelip çattığı zaman imana gelip de bu imanı kendilerine fayda vermiş olan bir tek memleket halkı olsun, bulunsaydı ya! Asla böyle bir şey vaki olmamıştır. Ancak Yunus’un halkı müstesnadır ki bunlar iman edince, kendilerinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını uzaklaştırıp giderdik ve onları bir süre daha yaşattık.”(Yunus, 10/98).

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 05-11-2010
3,006 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content