Kur'an'da gramer hatası olduğuna delil olarak; Yusuf suresi 12. ayetten "ve gâle nisvetün" ifadesini ve Huccurat suresi 14. ayetten "gâletil e'arâbu" ifadesini gösteriyorlar. Bu iddialara nasıl cevap verebiliriz?

"1 وَقَالَ نِسْوَةٌ فِى الْمَدِينَةِ Müenneslerin cemaatine, iki katlı müennes olduğu halde, müzekker fiili olan قَالَ buyurması; hem 2 قَالَتِ اْلاَعْرَابُ buyurmakla, müzekkerlerin cemaatine, müennes fiili olan قَالَتِ tabiriyle, lâtifâne işaret ediyor ki, zayıf ve halîm ve yumuşak kadınların cemiyeti kuvvetleşir, sertlik ve şiddet kesb edip bir nevi recüliyet kazanır. Müzekker fiilini iktiza ettiğinden, 3 وَقَالَ نِسْوَةٌ tabiriyle, gayet güzel düşmüş. Erkekler ise, hususan bedevî a’rab olsa, kuvvetlerine güvendikleri için, cemiyetleri zayıf olup hem ihtiyatkârlık, hem yumuşaklık vaziyetini aldığından, bir nevi kadınlık hâsiyeti takındıkları için, müennes fiilini iktiza ettiğinden, قَالَتِ اْلاَعْرَابُ müennes fiiliyle tabiri tam yerindedir." (bk. Bediüzzaman Said Nursi, Lem'alar)

“Şehirdeki kadınlar dedi ki: ..." (Yusuf Sûresi, 12/12) ayetinde kadınlara hitap fiili gerekirken, kadınların cemiyetinin erkek gibi kuvvetli olmasına işaret için erkek hitap fiili kullanmıştır.

"Bedevîler dedi ki: ..." (Hucurât Sûresi, 49/14) bu ayette de erkeklere hitap fiili gerekirken erkeklerin kendine güvenip cemiyetleşmeden uzak kalmasının sonucu olarak zayıf kalmalarına işaret olmak için kadına hitap fiili kullanılmıştır.

Yani ayetlerde kadınların oluşturduğu kuvvetli cemiyete erkek kipi ile işaret ediyor.

Erkeklerin kendine güvenmesinden gelen yalnızlıktan doğan zaafa da kadın kipi ile işaret ediyor. Zira erkek güç ve kuvveti temsil eder.

Kadın ise acz ve zaafı temsil eder. Ama ayet ikisinin yerini değiştirerek latif bir nükte yapıyor.

On kadın bir araya gelip cemaat olsalar, bir erkekten kuvvetli olurlar. Bu yüzden ayet bu kadın cemaatine erkeklere hitap şeklini kullanıyor. Amaç cemaatteki kuvvete işaret. On erkek ise kendi güç ve kuvvetlerine güvendikleri için cemaat olamıyorlar. Herkes kendi başına kalıyor. Bu yüzden on kadına nispeten bu erkekler güçsüz ve  bir kadın gibi zayıf ve savunmasız kalıyorlar. Ayette bu erkeklere,  kadına hitap fiilini kullanarak  bu zayıflıklarını ve güçsüz kalmalarını latif bir şekilde  ilan ediyor.

Özetle;

Cemaat olamayanlar, kadın gibi ürkek ve zayıf olmaya mahkum kalırlar. Ama cemaat olanlar kadın da olsalar erkek gibi güçlü ve kuvvetli olurlar.

1 : “Şehirdeki kadınlar dedi ki:” Yusuf Sûresi, 12:12.

2 : “Bedevîler dedi ki:” Hucurât Sûresi, 49:14.

3 : “Kadınlar dedi ki:” Yusuf Sûresi, 12:12

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 07-10-2011
2,200 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content