Kur'an'da 2+2=4 eder diye bir hüküm var mıdır? Allah'ın sonsuz gücüne iman ettiğimize göre 2+2=5 imkansız mıdır?

Kur’an’da bu türden herhangi bir matematik işlemi yoktur. Allah’ın gücü sonsuzdur, mümin olarak buna iman ediyoruz. Fakat iman ettiğimiz bir şey de Allah’ın Hakîm olduğudur.

Hakîm, her şeyi belli bir düzende, belli bir nizamda tutan, sebepleri müsebbebata bağlayan/sebep-sonuç ilişkilerinde hikmetin gereği olan bir standartlık getiren demektir. Bu sebepledir ki, Kur’an’da “Allah’ın sünneti/meriyete koyduğu kevnî/ontolojik kanunları değişmez” prensibi defalarca hatırlatılmıştır.

Bir mantıksızlık esprisi veya mantıkta anarşi paradoksu diyebileceğimiz bu tür saçma soruların ardı gelmez. Mesela öyle düşünenler şunu da düşünebilirler: “Allah beni şu anda tavuk yapabilir mi? Beni babamın babası, babamı benim evladım yapabilir mi? Kertenkeleyi insan yapabilir mi? Bir atın kulağından bir insan yaratabilir mi?” Bunlar gibi binlerce soruyu dizebiliriz ki, hepsi de “2+2’yi 5 yapabilir mi?” sorusu kadar abesle iştigaldir. İnsanların karşı karşıya oldukları imtihan, bu tür mantık dışı bilmece ve bulmacalarla vaktin zayi olmasına izin vermeyecek kadar ciddidir.

Sözün özü şudur: Allah her şeye kadirdir, fakat Allah hikmetsiz iş yapmaz, abesle iştigal etmez, vesselam.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 09-10-2009
2,700 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content