Buradasınız

Bilimsel Mucizeler

İçerikler
 • Dağların Hareket Etmesi

  Dağları görürsün de, donmuş sanırsın; oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler.(Neml Suresi, 88)
 • Demirdeki Sır

  “Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik“ (Hadid Suresi, 25)
 • Evrenin Genişlemesi

  “Biz göğü ‘büyük bir kudretle’ bina ettik ve şüphesiz Biz (onu) genişleticiyiz.” (Zariyat Suresi: 47)
 • Uykuda Kulakların Aktif Olması

  “Böylelikle mağarada yıllar yılı onların kulaklarına vurduk (derin bir uyku verdik).” (Kehf Suresi, 11)
 • Göklerle Yerin Birbirinden Ayrılması

  “O inkâr edenler görmüyorlar mı ki, (başlangıçta) göklerle yer, birbiriyle bitişik iken, Biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı?” (Enbiya Suresi: 30)
 • Aşılayıcı Rüzgârlar

  “Rüzgârları aşılayıcılar olarak gönderdik” (Hicr suresi, 22)
 • Yuvayı Dişi Arı Yapar

  “Rabbin dişi bal arısına vahyetti: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları kovanlardan evler edin.” (Nahl Suresi, 68)
 • Arı Bir Matematik Profesörü Müdür?

  Rabbin balarısına vahyetti. (Nahl Suresi, 68)
 • Denizlerin Birbirine Karışmaması

  “İki denizi birbirlerine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel vardır, birbirlerine geçip karışmıyorlar.” (Rahman Suresi 19-20)
 • Evrendeki Mükemmel Yörüngeler

  Ne güneş aya yetişip çarpar, ne de gece gündüzü geçebilir; onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler. (Yasin: 40)