Kur'an-ı Kerim'in Mudari kabilesinin lehçesi fasih olduğu için onların Arapça'sına göre indirildiği doğru mudur?

Evet sorudaki bilgi doğrudur. Bununla beraber, bu konuda alimler farklı görüşler öne sürmüşlerdir.

Bazılarına göre, Kur’an’da bütün Arap lehçeleri vardır. Bazıları Hz. Osman (ra)’dan gelen bir rivayette kendisinin “Kur’an Mudar lügatiyle indirilmiştir” sözüne istinaden Kur’an’ın tamamen Mudar lehçesiyle indiğini söylemişlerdir. Diğer bazılarına göre ise, Kur’an’ın asıl lisanı Kureyş/Mudar lehçesidir, fakat az da olsa diğer lehçelerden de bazı şeyleri barındırmaktadır.(bk. Kurtubî, Mukaddime). Bu son iki görüşü aynı kabul edebiliriz. Çünkü, bazı kelimelerin başka lehçelerden olması, Kur’an’ın Mudar lehçesinde geldiği hakikatine zarar vermez.

Bediüzzaman Hazretleri de Kur’an için “Kelam-ı Mudarî” ifadesini kullanarak bu görüşü benimsediğini göstermiştir.(bk. Muhakemat, s.20).. Yine onun “..Kelam-ı Mudarî’den gelen belagat-ı Kur’anıye..”(a.g.e, s. 86) ifadesi, bu lehçenin en fasih ve beliğ bir lehçe olduğunu göstermektedir.

Alimler Kureyş lügati ile de genellikle Mudar lehçesini kastetmiş olabilir. Çünkü, Kureyş kabilesi, (Nadr b. Kinane b. Huzayme b. Mudrike b. İlyas b. Mudar) Mudar’ın torunlarındandır.(Kurtubî, a.g.e).

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 20-05-2010
3,063 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content