Kur'an-ı Kerim'de peygamber kıssalarını tekrar edilmesi ve Hz. Musa'nın çok zikredilmesinin hikmeti nedir?

 

Kur'an-ı Kerim insanlığa rehberdir. Bu sebeple hayatımızın her yönünü içine almaktadır. Peygamberlerin hayatları ise bizim için canlı birer örnektir. Bu sayede onların hayatlarını kendimize birer rehber telakki edelim diye Kur'an'ın çok yerinde onların hayatlarından farklı bölümler anlatılmıştır. Bildiğiniz gibi peygamberler Allah'ın en sevgili kullarıdır. Allah onların hayatlarını çok anlatarak bize “Siz de bunlara bakarak onların başlarına gelen olaylardan ders alın ve şikayetçi olmayın.” demek istiyor.

Ayrıca Kur'an'ın tamamını okumaya fırsat bulamayan veya gücü yetmeyen her yerde o peygamberlerin hayatlarını bulabilmeli ve örnek alabilmelidir.

İşte onların hayatı çok sık ve değişik olaylarla anlatılmalı ki her zaman ve her surede bizi ikaz edip uyandırsın. Kıssalar anlatılırken görülen farklılıkar olayın değişik yönlerini anlatmaktan kaynaklanmaktadır.

Hz. Musa (as) ulul azm peygamberlerden olup, peygamberliği döneminde önemli hadiseler vuku bulmuştur. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de çokça zikredilmiştir.

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 26-01-2013
2,058 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content